A
A
A
Neįgaliesiems
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Komisijos pirmininkė
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narys

Jonas BRUŽAS (komisijos pirmininkas)

– JAV lietuvių bendruomenė

Jūratė CASPERSEN (pirmininko pavaduotoja)

– Vakarų Europos lietuvių bendruomenė

Juan Ignacio FOURMENT KALVELIS

– Pietų Amerikos kraštų lietuvių bendruomenė

Rasa MAURAGIS

– Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos kraštų lietuvių bendruomenė

Jolanta NAGLĖ

– Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų lietuvių bendruomenė

Gediminas RAMANAUSKAS

– JAV lietuvių bendruomenė

Aidis STASKEVIČIUS

– Lietuvos etninių žemių lietuvių bendruomenė

Antanas ŠILEIKA

– Kanados lietuvių bendruomenė

Rytis VIRBALIS

– Vakarų Europos lietuvių bendruomenė

Artūras ŽILYS

– JAV lietuvių bendruomenė

 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narių pavaduotojai:

 

Aušrinės ARMONAITĖS

– Marius MATIJOŠAITIS;

Dalios ASANAVIČIŪTĖS

– Žygimantas PAVILIONIS;

Andriaus BAGDONO

– Arminas LYDEKA;

Jono BRUŽO

– Tomas GIRNIUS;

Jūratės CASPERSEN

– Raimonda BOJAŽINSKYTĖ;

Angelės JAKAVONYTĖS – Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ;

Vytauto JUOZAPAIČIO

– Andrius KUPČINSKAS;

Juano Ignacio FOURMENTO KALVELIO

 

Orintos LEIPUTĖS

– Kęstutis VILKAUSKAS;

Rasos MAURAGIS

– Eglė GARRICK;

Rūtos MILIŪTĖS

– Lukas SAVICKAS;

Jolantos NAGLĖS

– Gintautas ŽELVYS;

Gedimino RAMANAUSKO

– Laurynas MISEVIČIUS;

Artūro SKARDŽIAUS

– Ieva KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ;

Aidžio STAŠKEVIČIAUS

– Jolanta MALINOWSKA-WIAKTOR;

Antano ŠILEIKOS

– Joana KURAS;

Stasio TUMĖNO

– Guoda BUROKIENĖ;

Ryčio VIRBALIO

– Lina BALTRUKONIENĖ;

Remigijaus ŽEMAITAIČIO

– Rita TAMAŠUNIENĖ;

Artūro ŽILIO

– Greta PATAPOVAITĖ BRYANT.