A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Data Dokumento numeris Dokumentas
2021-12-10 XIVP-966(2) PASIŪLYMAS dėl 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2021-11-09 XIVP-660(2) PASIŪLYMAS dėl Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto
2022-05-11 XIVP-1460(3) PASIŪLYMAS dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43(2), 43(3) straipsniais įstatymo Nr. XIII-1871 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2022-11-22 XIVP-1964(2) PASIŪLYMAS dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2022-04-15 XIVP-1490(2) PASIŪLYMAS dėl Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projekto
2021-12-09 XIVP-895(2) PASIŪLYMAS dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 8, 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir 3, 4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto
2022-12-08 XIVP-1924(2) PASIŪLYMAS dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 9(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2022-11-18 XIVP-2146(2) PASIŪLYMAS dėl 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2021-12-17 XIVP-895(3) PASIŪLYMAS dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 8, 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir 3, 4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto
2022-12-05 XIVP-2231(2) PASIŪLYMAS dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 72(1), 75(1) straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 46(3) ir 72(1) straipsniais ir 71(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto