Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Laikinoji Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė

Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinosios grupės pirmininko Kęstučio Vilkausko pranešimas: Baigiamajame posėdyje – mokslininkų ir praktikų informacija apie Ukrainos ir Lietuvos vietos savivaldą ir gyventojų tiesioginį dalyvavimą vietos reikalų tvarkyme

2021 m. birželio 30 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Birželio 28 d. Seimo Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinosios grupės (toliau – Laikinoji grupė) baigiamajame posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, pranešimus skaitė svečiai iš Ukrainos: Ternopolio universiteto Vadybos, viešojo valdymo ir administravimo katedros profesorius, ekonomikos mokslų daktaras Monastyrskyi Grygorii ir Rovensko srities Ostrogo miesto tarybos deputatė, Ternopolio universiteto Viešojo valdymo ir administravimo programos magistrantė Oksana Sitnicka. Jie pateikė daug naujos, dar mažai kam girdėtos ir įdomios informacijos apie Ukrainos vietos savivaldos sistemą dabartiniu metu (apie Ukrainos vietos savivaldos konstitucinius pagrindus, 2020 metais įgyvendintą decentralizacijos reformą ir naujo tipo vietos savivaldybes – gramadas, vietos savivaldybėms sudarytas teisines ir finansines sąlygas įgyvendinti įstatymais nustatytas funkcijas, vietos savivaldos principus, teisės aktais įtvirtintas ir praktikoje taikomas gyventojų tiesioginio dalyvavimo vietos reikalų tvarkyme formas, jų taikymo garantijas ir kliūtis, ukrainiečiams naujas pareigybes vietos savivaldybėse – seniūnus, vietos savivaldybių tarybų deputatų atšaukimo mechanizmą, pasiektą aukštą skaitmenizacijos lygį viešajame sektoriuje, įskaitant ir vietos savivaldybes, vietos savivaldybėms kylančius naujus iššūkius ir jų ateities siekius ir kt.).

Lietuvos pranešėjai – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius, profesorius Andrius Stasiukynas apžvelgė Lietuvos vietos savivaldos sistemos dabartiniu metu aktualijas ir gyventojų įtraukimo į vietos reikalų tvarkymą klausimus Lietuvos savivaldybėse (vykstančias diskusijas dėl galimybių Lietuvoje suformuoti dviejų lygių vietos (teritorinės) savivaldos sistemą, kuriant dar vieną vietos savivaldos lygmenį regionuose arba žemesniu, negu savivaldybės, lygiu, subsidiarumo principo taikymą Lietuvos viešajame valdyme, savarankiškųjų ir valstybės deleguotų Lietuvos savivaldybėms funkcijų finansavimo problemas, neaukštą finansinės autonomijos Lietuvoje lygį, ribotas savivaldybių teises disponuojant jų teritorijoje esančia valstybine žeme, situaciją, kuri susidarė po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo dėl tiesioginių merų rinkimų, taip pat merų vaidmens (funkcijų) vietos savivaldybėje, gyventojų dalyvavimo tvarkant vietos reikalus Lietuvos savivaldybėse teisinius pagrindus ir naujoves nuo 2021 m. sausio 1 d., įteisintas ir taikomas tiesioginio dalyvavimo formas, ryškiausias tendencijas ir iššūkius šioje srityje (išplėtotą skaitmeninį dalyvavimą, populiarėjantį dalyvaujamąjį biudžetą, nemažėjantį piliečių chartijų taikymą, pilietinio dalyvavimo subjektų segmentavimą ir tam skirtas priemones, pvz. Europos Tarybos Gerojo valdymo centro parengtos metodiką, kurią naudojant galima klasifikuoti į keturias grupes pilietinio dalyvavimo subjektus pagal jų norą (motyvaciją) bei pasirengimą (reikšmingumą) ir parinkti kiekvienos grupės dalyviams jiems tinkamiausias pilietinio dalyvavimo formas ir informacijos kanalus).

Afilijuota prof. Irena Leliūgienė (Mykolo Romerio Universitetas), Tarptautinės gyvenviečių ir kaimynystės centrų federacijos narė pasidalijo gausiomis žiniomis ir sukaupta asmenine patirtimi, „tiesiant tiltus tarp kartų“, kaip piliečių dalyvavimo ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimo būdą (priemonę).

Laikinosios grupės pirmininkas Kęstutis Vilkauskas apibendrino Seimo laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės Seimo pavasario sesijos metu nuveiktus darbus, suorganizuotus septynis šios grupės posėdžius, kurių metu dalintasi gerąja patirtimi dėl Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo, dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų, reglamentuojančių gyventojų dalyvavimo tvarkant vietos reikalus formas ir joms keliamus reikalavimus, įgyvendinimo, seniūnaičių rinkimų ir jų veiklos aktyvinimo, seniūnijų veiklos ir ūkinio savarankiškumo stiprinimo, dalyvaujamojo biudžeto taikymo planuojant dalį savivaldybės biudžeto asignavimų ir kt. Siekiant sudaryti galimybę tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauti, aptariant aktualias temas, buvo pasirūpinta Laikinosios grupės posėdžių vieša transliacija per Seimo interneto svetainę. Kęstutis Vilkauskas savo kalboje taip pat pažymėjo, kad Laikinoji grupė ne tik posėdžiavo ir diskutavo, bet ir priėmė keletą svarbių sprendimų, kurie buvo išsiųsti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui ir kuriuose buvo suformuluoti konkretūs siūlymai dėl seniūnaičių ir seniūnijų stiprinimo, prašoma inicijuoti viešą diskusiją Seime dėl vietos savivaldos sistemos tobulinimo.

Baigdamas posėdį Laikinosios grupės pirmininkas Kęstutis Vilkauskas padėkojo pranešėjams iš Ukrainos ir Lietuvos, palinkėjo su pagarba mokytis vieniems iš kitų, užsiminė apie sumanymą Seimo rudens sesijos metu organizuoti platesnės apimties konferenciją, pakviečiant dalyvauti pranešėjus ne tik iš Ukrainos, bet ir Laikinosios grupės posėdžiuose dažnai minėtos Lenkijos, kurios vietos savivaldos sistema ir jos atskiri elementai (pvz., tiesioginiai merų rinkimai ir mero vieta savivaldybėje, gminų ir miestų gminų teisėmis veiklos ir finansinis savarankiškumas, gyventojų aktyvus dalyvavimas rinkimuose ir kitomis tiesioginio dalyvavo formomis ir kt.), buvo teikiami (rodomi) kaip sektinas pavyzdys ir Lietuvos savivaldybėms.

„Būkime pilietiški ir bendruomeniški. Iki naujų renginių“, – kaip visuomet tokiais žodžiais Laikinosios grupės posėdį baigė šios grupės pirmininkas, Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.

Pilietinės visuomenės narius, savivaldos atstovus kviečiame Seimo interneto svetainės Youtube paskyroje peržiūrėti visą įvykusio posėdžio ĮRAŠĄ .

Visų laikinosios grupės vykusių posėdžių įrašus galima stebėti Seimo Youtube kanale: VISI ĮRAŠAI.

 

Daugiau informacijos:

Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininkas

Kęstutis Vilkauskas, tel. (8 5) 239 6335

       Naujausi pakeitimai - 2021-06-30 16:52
       Asta Markevičienė