Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimas Lietuvos Respublikoje (1920–1940 m.)

Seimo nariai

1920–1940 m. Seimo nariai

 

Rubrikoje „1920–1940 m. Seimo nariai“ pateikiamas visų šio laikotarpio Seimo narių abėcėlinis sąrašas. 1920–1940 metais buvo išrinktos penkios Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos, o Seimo nario pareigas ėjo 319 asmenų, iš jų 11 moterų.

Lietuvos Respublikos Seimo nario pažymėjimas, išduotas Mykolui Sleževičiui 
Kaunas, 1923 m. birželio 19 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1437, ap. 1, b. 786. 

 

A

Abramavičius Berelis (1869–1942) – II Seimo narys

Adamkavičius Pranas (1883–1944) – IV Seimo narys

Adžgauskas Romualdas (1883–nežinoma) – III Seimo narys

Akelaitis Juozas (1880–1949) – III Seimo narys

Akmenskis Juozas (1882–1933) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Aleksa Jonas Pranas (1879–1955) – III Seimo narys

Aleksa Izidorius (1886–nežinoma) – III Seimo ir IV Seimo narys

Aleksandravičius Pranas (1893–nežinoma) – IV Seimo narys

Aleliūnas Tadas (1875–nežinoma) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys

Ambrozaitis Kazimieras (1882–1957) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Andrašiūnas Ksaveras (1901–1981) – IV Seimo narys

Andziulis Jonas (1866–1927) – Steigiamojo Seimo narys


B

Bacevičius Feliksas (1880–1929) – II Seimo ir III Seimo narys

Bagdonas Mikas (1894–1937) – Steigiamojo Seimo narys

Bagdžius Gabrielius (1895–1989) – I Seimo narys

Balčas Stasys (1886–1963) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Balčytis Stasys (1893–1973) – Steigiamojo Seimo narys

Banionis Andrius (1887–1959) – Steigiamojo Seimo narys

Barkauskas Pranas (1900–1941) – IV Seimo narys

Bergeris Joselis (1884–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Beržinskas Viktoras (1874–1947) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Bičiūnas Vytautas Pranas (1893–1942) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Bielinis Kipras (1883–1965) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Bieliūnas Kazys (1894–nežinoma) – Steigiamojo Seimo ir III Seimo narys

Bikinas Juozapas (1875–1956) – IV Seimo narys

Bildušas Jonas (1895–1966) – Steigiamojo Seimo narys

Bistras Leonas (1890–1971) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Biuchleris Oskaras (1881–1937) – Steigiamojo Seimo narys

Bizauskas Kazimieras (1893–1941) – Steigiamojo Seimo narys

Bliudžius Jonas (1880–1948) – Steigiamojo Seimo narys

Bortkevičienė Felicija (1873–1945) – Steigiamojo Seimo narė

Brazdžius Povilas (1877–1979) – IV Seimo narys

Bražėnas Konstantas (1894–1933) – Steigiamojo Seimo narys

Bričkus Antanas (1905–nežinoma) – IV Seimo narys

Brokas Liūdas (1872–1950) – Steigiamojo Seimo narys

Bruckus Joelis (1870–1951) – I Seimo narys

Brudnis Aizikas (1889–nežinoma) – II Seimo narys

Bucevičius Janas (1883–1967) – III Seimo narys

Budreika Adomas (1874–nežinoma) – I Seimo narys

Budzinskis Viktoras (1888–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Bulionis Antanas (1881–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Buožis Juozas (1897–1942) – IV Seimo narys

Butkys Adolfas (1863–1936) – II Seimo narys

Butkus Petras (1890–1947) – III Seimo narys

Buzelis Juozas (1888–1967) – Steigiamojo Seimo narys


C

Cirtautas Bronislovas (1881–1930) – Steigiamojo Seimo narys


Č

Čaplikas Julius (1888–1941) – IV Seimo narys

Čarneckis Valdemaras Vytautas (1893–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Čepinskis Vincas (1871–1940) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Černiauskas Stasys (1882–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys
 

D

Dagelis Jonas (1898–1956) – III Seimo narys

Dagilis Juozapas (1889–1965) – II Seimo ir III Seimo narys

Dailidė Pranas (1888–1965) – III Seimo narys

Dailidė Pranas (1896–1948) – IV Seimo narys

Daukšys Jurgis (1888–1932) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Daunora Konstantinas (1886–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Deksnys Jurgis (1872–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Digrys Stasys (1886–1959) – Steigiamojo Seimo narys

Dilys Petras (1895–1967) – IV Seimo narys

Diržys Jonas (1874–1944) – II Seimo narys

Dogelis Povilas (1877–1949) – Steigiamojo Seimo narys

Dominas (Bangaitis) Kazimieras (1897–1971) – I Seimo narys

Draugelis Eliziejus (1888–1981) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys
 

E

Endziulaitis Antanas (1894–1942) – III Seimo narys

Epšteinas Lazaris (1866–1944) – III Seimo narys

Eretas Juozas (1896–1984) – II Seimo narys
 

F

Feslingas Michael (1873–1961) – IV Seimo narys

Finkelšteinas Ozeris (1863–1932) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Fridmanas Naftalis (1863–1921) – Steigiamojo Seimo narys
 

G

Galdikienė (Draugelytė) Magdalena (1891–1979) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė

Galinis Vincas (1897–1972) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Galvydis Pranas (1893–1943) – IV Seimo narys

Galvydis-Bykauskas Jonas (1864–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Garfunkelis Levas (1896–1976) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Gečas Jonas (1899–nežinoma) – IV Seimo narys

Gencevičius Kazys (1882–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Gerikas Tadas (1895–nežinoma) – III Seimo narys

Gilvydis Alfonsas (1895–1987) – IV Seimo narys

Giniūnas Jonas (1887–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Gižinskis Tomašas (1884–1965) – III Seimo narys

Gylys Mykolas (1895–1967) – IV Seimo narys

Golcbergas Izaokas Rafaelis (1883–nežinoma) – II Seimo narys

Grabovas Robertas (1885–1945) – III Seimo narys

Grajauskas Vincas (1868–1953) – Steigiamojo Seimo narys

Grajevskis Adolfas (1878–1967) – Steigiamojo Seimo narys

Graužinis Klemensas (1880–1939) – IV Seimo narys

Grėbliūnas Pranas (1870–1947) – Steigiamojo Seimo narys

Grigiškis Antanas (1895–1987) – Steigiamojo Seimo narys

Grinius Kazys (1866–1950) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Gruodis Stasys (1896–1990) – Steigiamojo Seimo narys

Gudavičius Bronius Izidorius (1899–1942) – IV Seimo narys

Gurauskas Kazimieras (1887–1973) – II Seimo narys

Gvildienė (Spudytė) Emilija (1887–1965) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė
 

I

Idzelis Juozas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Indrišiūnas Julius (1901–1945) – IV Seimo narys
 

J

Jagštaitis Maksas (1885–1932) – III Seimo narys

Jakimavičius Jonas (1889–1945) – IV Seimo narys

Jakštas Jurgis (1894–nežinoma) – III Seimo narys

Jakubauskas Stasys (1894–1942) – IV Seimo narys

Jakubauskas Bonaventūras (1895–nežinoma) – III Seimo narys

Janavičius Simas (1890–1956) – IV Seimo narys

Januškis Jonas (1900–1963) – III Seimo narys

Jaras Juozas (1878–1948) – II Seimo narys

Jasutis Jonas (1885–nežinoma) – IV Seimo narys

Jerinas Jevtichijus (1878–1947) – II Seimo narys

Jočys Petras (1894–1970) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Jokantas Kazimieras (1880–1942) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Josiukas Petras (1895–nežinoma) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Juchnevičius Vaitiekus (1893–nežinoma) – II Seimo narys

Jučas Antanas (1890–1942) – IV Seimo narys

Jurgeleitas Michaelis (1866–1945) – IV Seimo narys

Jurgutis Vladas (1885–1966) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys
 

K

Kaganemanas Joselis Šloimė / Kahaneman Yosef Shlomo (1888–1969) – II Seimo narys

Kairys Steponas (1879–1964) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kalpokas Juozas (1877–nežinoma) – IV Seimo narys

Kardelis Jonas (1893–1969) – I Seimo narys

Kardišauskas Andrius (1893–1974) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Karoblis Vincas (1866–1939) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Karvelis Petras (1897–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Kasakaitis Vaclovas (1894–1985) – I Seimo ir II Seimo narys

Kaselis Juozas (1898–nežinoma) – III Seimo narys

Katilius Vincas (1869–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Kaupas Julius (1890–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Kaveckas Vladas (1889–1941) – IV Seimo narys

Kedys Juozas (1897–nežinoma) – III Seimo narys

Kinderis Rudolfas (1881–1944) – Steigiamojo Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kniuipys Aleksandras (1881–nežinoma) – IV Seimo narys

Kosarskis Kalikstas (1882–nežinoma) – I Seimo, II Seimo narys

Kregždė Petras (1894–1947) – I Seimo narys

Kregždė Konstantinas (1896–1947) – II Seimo ir III Seimo narys

Kriščiūnas Jonas (1888–1973) – Steigiamojo Seimo narys

Kriščiūnas Pijus (1881–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Kromeris Henrikas (1879–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Krupavičius Mykolas (1885–1970) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kubickis Jonas (1882–1949) – I Seimo narys

Kudirka Jonas (1879–nežinoma) – IV Seimo narys

Kudla Kazimieras (1891–1975) – I Seimo narys

Kupčiūnas Kazys (1890–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Kurkauskas Vladas (1895–1970) – IV Seimo narys

Kuzminskas Povilas (1881–1932) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Kvieska Vincas (1889–1958) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Kviklys Mečislovas (1901–1942) – IV Seimo narys
 

L

Ladigienė (Ladygienė) Stefanija (1901–1967) – III Seimo narė

Laikūnas Liudas (1863–nežinoma) – II Seimo narys

Landau Samuelis (1886–1940) – Steigiamojo Seimo narys

Lapinskas Ignas (1877–1935) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Lašas Vladas (1892–1966) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Laukaitis Juozas (1873–1952) – IV Seimo narys

Lekeckas Kazys (1877–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Lesauskis Feliksas (1892–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Liausas Bronislavas (1872–1941) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys

Liekis Juozas (1887–1955) – Steigiamojo Seimo narys

Lingė Jonas (1896–1987) – Steigiamojo Seimo narys

Liutikas Boleslavas (1884–1970) – II Seimo ir III Seimo narys

Lukoševičius Juozas (1892–1921) – Steigiamojo Seimo narys

Lukošytė Morta (1896–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Lumbis Pulgis (1891–1953) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys
 

M

Mackevičiūtė Veronika (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Makauskas Jonas (1885–1969) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Marčiulionis Jurgis (1870–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Markauskas Mečys (1891–1979) – I Seimo ir II Seimo narys

Markelis Jonas (1897–1948) – II Seimo ir III Seimo narys

Marma Mykolas (1886–1954) – Steigiamojo Seimo narys

Masiliūnas Jonas (1899–1942) – III Seimo narys

Masiulis Jonas (1870–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Matulaitis Kazys (1884–1932) – I Seimo narys

Matulaitis Antanas (1895–1920) – Steigiamojo Seimo narys

Matulevičius Jonas (1869–1955) – Steigiamojo Seimo narys

Maurukas Juozas (1896–1958) – IV Seimo narys

Meilus Vincas (1887–1947) – Steigiamojo Seimo narys

Merkys Antanas (1887–1955) – IV Seimo narys

Mieleška Vincentas (1893–1963) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Mikšys Feliksas (1893–1973) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Mikulskis Povilas (1897–1927) – III Seimo narys

Milbrechtas Augustas (1864–1942) – III Seimo narys

Milčius Antanas (1895–nežinoma) – Steigiamojo Seimo ir III Seimo narys

Mironas Vladas (1880–1953) – III Seimo narys
 

N

Natkevičius Ladas (1893–1945) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Norkūnas Povilas (1894–1941) – I Seimo narys
 

O

Oleka Kazys (1880–1971) – I Seimo ir II Seimo narys
 

P

Pajaujis Juozas (1894–1973) – III Seimo narys

Pakalka Jonas (1894–1982) – Steigiamojo Seimo narys

Pakalniškis Johanas (1894–1984) – IV Seimo narys

Paplauskas Juozas (1896–1946) – III Seimo narys

Petkevičaitė Gabrielė (1861–1943) – Steigiamojo Seimo narė

Petrauskas Motiejus (1890–1956) – Steigiamojo Seimo narys

Petrauskas Antanas (1892–1943) – IV Seimo narys

Petronis Vincas (1897–nežinoma) – III Seimo narys

Petrulis Vytautas (1890–1941) – II Seimo narys

Pilkauskas Antanas (1891–nežinoma) – I Seimo narys

Pimpė Alfonsas (1898–1994) – IV Seimo narys

Plečkaitis Jeronimas (1887–1963) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Popelis Abraomas Dovas (1865–1923) – Steigiamojo Seimo narys

Povilaitis Pranas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Povylius Antanas (1871–1961) – Steigiamojo Seimo narys

Požela Vladas (1879–1960) – Steigiamojo Seimo, I Seimo narys

Pronskus Juozas (1893–1984) – Steigiamojo Seimo narys

Purėnas Antanas (1881–1962) – Steigiamojo Seimo narys

Purėnienė Liuda (1884–1972) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narė

Purickis Juozas (1883–1934) – Steigiamojo Seimo narys

Putvinskis Stasys (1896–1942) – IV Seimo narys
 

R

Rachmilevičius Nachmanas (1876–1941) – Steigiamojo Seimo narys

Račiukaitienė (Muraškaitė) Ona (1896–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narė

Račkauskas Vytautas (1881–1956) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Radys Nikodemas (1886–nežinoma) – II Seimo ir III Seimo narys

Radzevičius Petras (1893–1959) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Radzevičius Pranas (1884–1934) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Ralys Kazimieras (1885–1958) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Raudonis Jonas (1889–1978) – IV Seimo narys

Raulinaitis Pranas Viktoras (1895–1969) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Repšys Antanas (1882–nežinoma) – IV Seimo narys

Riauka Sikstas (1888–1967) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Rimka Albinas (1886–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Rimkus Juozas (1911–nežinoma) – IV Seimo narys

Rimkus Antanas (1888–nežinoma) – I Seimo narys

Rinkevičius Steponas (1881–nežinoma) – II Seimo narys

Robinzonas Jakobas (1889–1977) – II Seimo ir III Seimo narys

Rogalis Augustas (1880–1941) – II Seimo narys

Roginskis Joselis (1894–nežinoma) – II Seimo narys

Rozenbaumas Simonas (1859–1934) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Rožanskas Mykolas (1887–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Rudvalis Vincas (1888–1951) – III Seimo narys

Rumpelis Vincentas (1875–nežinoma) – II Seimo narys

Ruseckas Petras (1883–1945) – Steigiamojo Seimo narys
 

S

Sadauskas Justinas (1888–1943) – IV Seimo narys

Sakalauskas Bernardas (1891–nežinoma) – II Seimo narys

Sakalauskas Juozas (1896–1984) – II Seimo narys

Sakalauskas Vladas (1891–nežinoma) – III Seimo narys

Sidabras Kazys (1884–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Simanauskas Antanas (1889–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Sirutavičius Vladas (1877–1967) – Steigiamojo Seimo narys

Skabeika Klemensas (1884–1951) – Steigiamojo Seimo narys

Skardinskas Vladas (1882–1954) – I Seimo narys

Skipitis Rapolas (1887–1976) – II Seimo ir III Seimo narys

Skyrius Juozas (1897–1986) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Sleževičius Mykolas (1882–1939) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Smetona Antanas (1874–1944) – III Seimo narys

Soloveičikas Maksas (1883–1957) – Steigiamojo Seimo narys

Spudas Povilas (1896–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Stakauskaitė Salomėja (1890–1971) – Steigiamojo Seimo narė

Stankūnas Kipras (1895–nežinoma) – IV Seimo narys

Starkus Zigmas Pranas (1892–1942) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Statulevičius Kazys (1903–1962) – IV Seimo narys

Staugaitis Antanas (1876–1954) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Staugaitis Jonas (1868–1952) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Staugaitis Justinas (1866–1943) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo narys

Steponavičius Jonas (1880–1947) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Strimaitis Jonas (1891–1933) – III Seimo narys

Stukonis Jonas (nežinoma) – III Seimo narys

Stulginskis Aleksandras (1885–1969) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir III Seimo narys

Sugintas Antanas (1890–1971) – I Seimo, II Seimo, III Seimo narys

Svaldenis Petras (1888–1926) – III Seimo narys
 

Š

Šabinienė Emilija (1888–1972) – I Seimo narė

Šakenis Konstantinas (1881–1959) – III Seimo ir IV Seimo narys

Šakys Benediktas (nežinoma) – II Seimo narys

Šalčius Pranas (1885–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Šaulys Pranas (1888–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šaulys Kazimieras Steponas (1872–1964) – Steigiamojo Seimo narys

Šegamogas Petras (1865–nežinoma) – IV Seimo narys

Šemiotas Pranas (1893–1975) – Steigiamojo Seimo narys

Šėža Juozas (1883–nežinoma) – IV Seimo narys

Šilgalis Antanas (1885–1953) – Steigiamojo Seimo narys

Šilingas Stasys (1884–1962) – I Seimo ir II Seimo narys

Šimutis Leonardas (1892–1975) – III Seimo narys

Škirpa Kazys (1895–1979) – Steigiamojo Seimo narys

Šlevė Pranas (1878–nežinoma) – II Seimo narys

Šmotelis Pranas (1890–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šmulkštys Antanas (1886–1951) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Šmulkštys Vincas (1892–1965) – Steigiamojo Seimo narys

Šnielevskis Antanas (1885–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Šuišelis Johanas (1866–1947) – III Seimo narys

Šukevičius Eduardas (1887–1960) – Steigiamojo Seimo narys

Šukys Kazys (1884–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Švambarys Julius (1890–1943) – II Seimo narys
 

T

Tallat-Kelpša Bronislovas (1873–1956) – IV Seimo narys

Tamošaitis Antanas (1894–1940) – Steigiamojo Seimo narys

Tijūnaitis Stasys (1888–1966) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Tylenis Antanas (1898–1951) – I Seimo ir II Seimo narys

Toliušis Zigmas (1889–1971) – I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Tornau Aleksandras Haroldas (1895–1938) – I Seimo ir II Seimo narys

Trimakas Dionizas (1895–1961) – III Seimo narys

Tumėnas Antanas (1880–1946) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Turauskas Edvardas (1896–1966) – III Seimo narys
 

U

Untulis Matas (1889–1952) – Steigiamojo Seimo narys
 

V

Vaidotas Vaclovas (1890–1966) – Steigiamojo Seimo narys

Vailokaitis Juozas (1880–1953) – Steigiamojo Seimo, I Seimo ir II Seimo narys

Vailokaitis Jonas (1888–1944) – Steigiamojo Seimo narys

Vaitekūnas Klemensas (1888–1943) – Steigiamojo Seimo narys

Valaitis Jonas (1893–1966) – Steigiamojo Seimo ir II Seimo narys

Valatka Jonas (1896–nežinoma) – III Seimo narys

Valavičius Antanas (1898–nežinoma) – III Seimo narys

Valickis Jonas (1891–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Valius Jonas (nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Varnas Jonas (1876–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Vaškys Georgas (1875–1954) – III Seimo narys

Vedeckis Vincas (1881–1962) – III Seimo narys

Venclauskis Kazimieras (1880–1940) – Steigiamojo Seimo ir I Seimo narys

Vikonis Pranas (1897–1959) – III Seimo narys

Vileišis Jonas (1872–1942) – I Seimo narys

Vilimas (Vilimavičius) Adomas (1887–nežinoma) – II Seimo narys

Viliušis Jonas (1896–1988) – IV Seimo narys

Vilūnas Pranas (1882–1937) – I Seimo narys

Voldemaras Augustinas (1883–1942) – III Seimo narys

Volfas Sulimas (1877–1942) – II Seimo narys

Volkovickis Kazimieras (1897–nežinoma) – I Seimo ir II Seimo narys

Volodkevičius Juozas (1873–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Vosylius Kazys (1892–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys
 

Z

Zakarevičius Vincas (1891–nežinoma) – II Seimo narys

Zubauskas Kazimieras (1885–1942) – Steigiamojo Seimo narys

Zubrys Antanas (1883–nežinoma) – III Seimo narys
 

Ž

Žalkauskas Valentinas (1902–nežinoma) – IV Seimo narys

Žebrauskas Juozas (1888–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Žindžius Vincas (1864–1931) – Steigiamojo Seimo narys

Žitinevičius Jurgis (1871–1945) – Steigiamojo Seimo narys

Žygelis Balys (1887–1972) – Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo ir III Seimo narys

Žoromskis Antanas (1892–nežinoma) – Steigiamojo Seimo narys

Žukas Konstantinas (1884–1962) – Steigiamojo Seimo narys

Žukauskas Alfonsas (1896–1972) – III Seimo narys

Žvirgždys Valentinas (1895–1949) – II Seimo narys

 

 

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė 
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius