Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos veikla

Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija (toliau – Komisija) – tai Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) sudaryta nuolatinė komisija laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties parlamentinei kontrolei atlikti. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka.

Komisija rūpinasi pasipriešinimo okupacijoms (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų (politinių kalinių, tremtinių bei kitaip persekiotų ir nukentėjusių asmenų) teisėmis bei jų įgyvendinimu; rūpinasi tremtinių grįžimu į Lietuvą bei nagrinėja šių asmenų socialinės rūpybos ir valstybinės paramos įgyvendinimo problemas; koordinuoja valstybės istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo politikos strategiją ir kryptis, užtikrinant valstybės interesus; pagal kompetenciją derina ir koordinuoja atsakingų už istorinės atminties išsaugojimą ir įprasminimą institucijų veiklą; telkia valstybės, savivaldybių, mokslo, mokymo, istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenių bei išeivių iš Lietuvos, taip pat pavienių istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo specialistų iniciatyvas.

Komisija svarsto ir teikia siūlymus dėl istorinės atminties įamžinimo strateginių krypčių ir veiksmų planų; svarsto siūlymus ir priima sprendimus dėl valstybės istorinės atminties įprasminimo projektų ir programų; rengia atmintinų metų ir kitų minėjimų, susijusių su valstybės istorine atmintimi, programų metmenis ir koordinuoja jų įgyvendinimą; teikia rekomendacijas dėl valstybės institucijų vykdomos valstybės istorinės atminties įamžinimo veiklos; rengia Lietuvos valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo svarbiausių datų ir atmintinų metų minėjimo programų metmenis ir koordinuoja jų įgyvendinimą; inicijuoja ir rengia įstatymų, Seimo nutarimų, rezoliucijų projektus valstybės istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo klausimais; teikia rekomendacijas atmintinų dienų, metų, švenčių paskelbimo klausimais; rengia Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatus ir teikia juos tvirtinti Seimo valdybai taip pat Komisija siūlo Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos narius ir teikia juos tvirtinti Seimo valdybai; rūpinasi, kad visuomenė būtų kviečiama dalyvauti laisvės kovų bei valstybės istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo veikloje, išsamiai informuojama apie veiksmingus valstybės istorinės atminties išsaugojimo būdus; plečia ir stiprina tarpparlamentinius ryšius laisvės kovų bei valstybės istorinės atminties išsaugojimo ir įprasminimo klausimais; atlieka Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos, kitų Vyriausybės įstaigų veiklos, susijusios su pasipriešinimo okupacijoms dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių įgyvendinimu, parlamentinę kontrolę; taip pat atlieka okupacijų padarytos žalos apskaičiavimo eigos, pasipriešinimo okupacijoms (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų statuso pripažinimo vykdymo parlamentinę kontrolę; atlieka kitas su laisvės kovų bei valstybės istorinės atminties išsaugojimu ir įprasminimu susijusias funkcijas.

Prie Komisijos sudaroma Visuomeninė taryba (toliau – Taryba). Į Tarybą savo atstovus deleguoja registruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su pasipriešinimo sovietinei okupacijai kova. Taryba padeda Komisijai Seimo statuto nustatyta tvarka nagrinėti ir spręsti jos atliekamus uždavinius. Tarybos sprendimai Komisijai yra patariamojo pobūdžio.