A
A
A
Neįgaliesiems
XII Seimas (2016–2020 m.)

Komitetų ir komisijų veikla

Seimo komitetai ir komisijos sudaromi iš Seimo narių. Pagrindinės komitetų ir komisijų veiklos kryptys yra teisėkūra ir parlamentinė kontrolė.

Dalyvaudami teisėkūroje komitetai ir komisijos svarsto teisės aktų projektus, vertina jiems pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Seimui, taip pat patys rengia teisės aktų projektus.

Vykdydami parlamentinę kontrolę komitetai ir komisijos analizuoja, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo sprendimai, svarsto Seimui atskaitingų įstaigų veiklos ataskaitas, teikia institucijoms pasiūlymus ir rekomendacijas bei stebi jų įgyvendinimą, atlieka parlamentinius tyrimus.

Komitetai
Komisijos
Laikinosios ir tyrimo komisijos
Kitos komisijos