Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
XII Seimas (2016–2020 m.)

Rūtos Miliūtės ataskaita po komandiruotės ESBO žiemos sesijoje Vienoje (Austrija) 2017 m. vasario 22–24 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
DELEGACIJA EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE

 

KOMANDIRUOTĖS

ATASKAITA

2017-02-25

Vilnius

Komandiruotės pagrindas

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. SV-S-93 „Dėl Seimo delegacijos dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos žiemos sesijoje“

Kviečiančioji institucija

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Komandiruotės vieta ir laikas

Viena, Austrija

2017 m. vasario 22–24 d.

Komandiruotės

tikslas

Dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos (ESBO PA) žiemos sesijoje

Finansavimo šaltinis

Seimo ESBO Parlamentinės Asamblėjos delegacijai skirtos lėšos

Įvykę renginiai,  susitikimai

  1. Nuolatinis komitetas ((Standing Committee)
  2. Plenarinis posėdis
  3. Komitetai:
    Demokratija, saugumas, žmogaus teisės ir humanitariniai klausimai;
    Ekonomika, mokslas, technologijos ir aplinkosauga;
    Politika ir saugumas.
  4. Priėmimas Austrijos parlamente

Nagrinėtos temos, aptarti klausimai

       1. Nuolatinis komitetas (Standing Committee).


Asamblėjos Prezidentė Ch. Muttonen, iždininkė D. Barnett ir Generalinis sekretorius R. Montella pristatė savo veiklos ataskaitas.

Ch. Muttonen:

1.Pirmą kartą nusiųsta pilnos apimties rinkimų stebėjimo misija į JAV.

2.Reikia atgaivinti Skaidrumo komiteto (Com on Transparency) veiklą.

3.Situacija Ukrainoje – konfliktas reikalauja nuolatinio mūsų dėmesio.

4.Austrijos Parlamentas organizuos du renginius: 1. Kovo 23 d. konferencija  apie aktyvesnį moterų įsitraukimą; 2. Gegužės pabaigoje planuojama konferencija apie tautines mažumas.

S. Amor: į rinkimų stebėjimo taisykles būtina įtraukti nuostatą dėl kibernetinio saugumo.

Kovaliov: siūlymas dėl „antireroristinės grupės“ įkūrimo (jis yra specialusis ESBO atstovas šiems klausimams).

Lord Bowness: pristatė procedūrų komisijos darbo rezultatus dėl ESBO PA statuto pataisų. Jos visos išdėstytos atskirame dokumente. Nuolatinis komitetas balsavo ir priėmė, įsigalioja per 30 dienų nuo priėmimo. Iki metinės sesijos jau galios pakeistas statutas (Rules of Procedure).

D. Barnett. Nauja nacionalinių įmokų sistema. Rekomenduojama išlaikyti sąsają tarp PA ir Vyriausybinės pusės. Pasiūlymo projektas bus pateiktas artimiausiam Biuro posėdžiui, po to - Nuolatiniam komitetui.

Buvo paminėtos laivos ESBO pareigūnų pozicijos: 1. Generalinio sekretoriaus (Ilkka Kanerva yra vienas iš kandidatų); 2. ODIHR direktorius (Kent Harstedt kandidatuoja). Taip pat iki šiol nėra paskirti ESBO atstovas spaudos laisvei ir aukštasis komisaras tautinėms mažumoms. Tačiau tai yra ESBO pozicijos ir PA į tai nesikiša.

Patvirtinti artimiausi Asamblėjos renginiai:

- Gegužės 23 d. konferencija apie aktyvesnį moterų įsitraukimą Vienoje

- Gegužės pabaigoje – konferencija apie tautines mažumas, Villach, Austrija

- Biuro posėdis balandžio 23–24 d. Kopenhagoje

- XXV Metinė sesija liepos 5–9 d. Minske

- Rudens sesija spalio 3–5 d. Andoroje

- Biuro posėdis gruodžio 6 d. Vienoje

 

              2. Plenarinis posėdis.


Pirmoje sesijoje kalbėjo Austrijos Parlamento pirmininkė Doris Bures, ESBO PA prezidentė Ch. Muttonen – abi pabrėžė darbą, atliekamą Austrijoje siekiant propaguoti ESBO vertybes ir įsipareigojimus sprendžiant bendrus iššūkius. Ch. Muttonen paminėjo, kad aštri retorika ir nacionalistinė politika tik susiaurins požiūrį ir apsunkins reikalingų globalių sprendimų priėmimą. Kur tik įmanoma, reikia statyti tiltus ir siekti bendradarbiavimo.

Herdy Fry. Kalbėjo apie pabėgėlių ir imigrantų lyčių aspektus, ypatingai pabrėždama integracijos į bendruomenes aspektus. Svarbiausi iš jų: kalba; vaikų priežiūra; galimybė įsidarbinti ir gauti sveikatos apsaugą.

Antrojoje sesijoje pagrinė tema buvo – žmogaus teisių apsauga krizių metu. Po įžanginių Muttonen, Sanches Amor ir ODIHR direktoriaus Michael Georg Link pasisakymų, parlamentarai iš daugiau nei 20 šalių replikavo ir palietė tokias temas, kaip kova su terorizmu, radikalizacija, užsitęsę konfliktai ESBO erdvėje.

Eilinį kartą girdėjome Rusijos delegacijos pareiškimus, kad Krymas yra teisėta Rusijos teritorijos dalis ir skundus, kad Baltijos šalyse rusų teisės nuolat diskriminuojamos. Taip bandoma nukreipti dėmesį nuo problemų Ukrainoje, nes šiuo metu okupuotame Kryme nė viena iš tarptautinių organizacijų nevykdo stebėsenos. Pirmiausia, ką ESBO gali padaryti, tai pradėti fiksuoti žmogaus teisių pažeidimus ir pateikti faktus, atspindinčius realią situaciją.

 

              3. Komitetai.


Kaip įprasta, žiemos sesijos metu, visų trijų komitetų pranešėjai pristato savo rengiamų ataskaitų ir rezoliucijų projektų apmatus.

I (saugumo ir politinių klausimų) komitetas. M. Cederfelt pristatė savo rezoliucijos projektą, pagrindinės jo temos: 1. Kibernetinis saugumas; 2. Moterų perspektyva; 3. Terorizmas; 4. Rusijos agresija; 5. Užsitęsę konfliktai.

Rusijos atstovo pasisakymo prieš Ukrainą ir Baltijos šalis leitmotyvas: „Rusija veikia griežtai tarptautinės teisės ribose. Reikia kalbėti apie fašizmą.“

Į tai L. Kasčiūnas atsakė:
„I want to adress waht has been earlier said by member of the Russian delegation. Russia is used to employ the term of Fascism. Especially, referring to the neighbours. Independent Ukraine, independent Georgia, independent Baltic states is not Fascism. It is a self-determination, decission by free nations to live independently in feedom and peace. We know very well that Russia doesn't like independent neighbours. But get used to it. I will say even more. Russian agression consolidated Ukrainian nation. When Russia started it's agression in Ukraine, they thought that there are only 5 to 7 million Ukrainians in Western Ukraine, who will stand against the intervention. But it was a shock to Kremlin when russian-speaking ukrainians started to defend their own country. And finally a few points what OSCE can do in Ukraine n the near future:

First, to establish the police mission in Eastern Ukraine;

Second, as we do not have any international presence in Crimea yet, we need to establish Monitoring mission in Crimea to monitor the violations of human rights;

And third, apointment of an Representatives on Freedom of the Media as the mandate of current Representative expires on March 10.“


I komiteto bendrų debatų tema buvo “Tarptautinis saugumas ESBO erdvėje: konfrontacija su terorizmu”

II (Ekonomikos) komitetas. Marietta Tidei pristatė savo rezoliucijos projektą, kurio pagrindinės temos – klimato kaita ir švari energija.

II komiteto bendrų debatų tema buvo “Gamtinių išteklių valdymas, vandens saugumas ir kova su klimato kaita”.

III (Žmogaus teisių) komitetas. K. Kyriakou-Hadjiyianni pristatė savo rezoliucijos projektą, kurio pagrindinės temos – žmogaus teisių apsauga padidintos saugumo rizikos atvejais, bei ESBO žmogaus teises užtikrinančių mechanizmų stiprinimas. Komiteto pirmininkas Ispanijos parlamentaras Sanchez Amor sakė, kad saugumo situacija dažnai panaudojama kaip pretekstas ar priežastis nevystyti demokratijos, nes „biuletenio įmetimas į urną rinkimų metu, nėra pakankama sąlyga paskelbti valstybę demokratine, demokratija pasireiškia tarp rinkimų.“ Jis skatino palaikyti aukštą žmogaus teisių standartą ESBO erdvėje. Buvo paminėta bloga situacija Turkijoje, kur yra įkalinta daug žurnalistų. III komiteto bendrų debatų tema buvo “Žmogaus teisių apsauga augančio populizmo kontekste”.

    Seimo nariai

Rūta Miliūtė
Virginijus Sinkevičius
Laurynas Kasčiūnas