A
A
A
Neįgaliesiems
Parodos ir leidiniai

Kardinolui Vincentui Sladkevičiui skirta paroda (VITRAŽO GALERIJA)

2020 m. rugsėjo 1 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Popiežius Jonas Paulius II nominuoja V. Sladkevičių Šventosios Romos Katalikų Bažnyčios Kardinolu ir įteikia skyrimo bulę.
Roma, 1988 m. birželio 28 d.

 

Rugsėjo 2 d., trečiadienį, 11 val. Seimo I rūmų Vitražo galerijoje bus atverta paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“, skirta J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms. Parodą parengė Utenos kultūros centras. Parodą globoja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas.

Renginyje parodą pristatys Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas, kalbės Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė, sveikinimo žodį tars Seimo Pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius, taip pat pasisakys Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algimantas Norvilas. Renginį praskaidrins lietuvių liaudies dainos, kurias atliks Erikas Druskinas, akomponuos Mindaugas Aleknavičius.

Parodai medžiaga buvo renkama iš įvairių atminties institucijų (Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Molėtų krašto muziejaus) fondų, iš parodos rengėjų Evaldo Timuko, Irenos Andrukaitienės pateiktų asmeninių archyvų.

Kardinolas V. Sladkevičius Lietuvos tikinčiųjų vardu įteikia atminimo dovaną – Mišių taurę – popiežiui Jonui Pauliui II jo apaštalinio vizito Lietuvoje metu.
Kaunas, 1993 m. rugsėjo 6 d.

Parodos rengėjai naudojosi ir rašytiniais šaltiniais: paties kardinolo V. Sladkevičiaus skriptais, kardinolo biografės Irenos Petraitienės, žurnalisčių Gailutės Jankauskienės ir Jolantos Kryževičienės parengtomis knygomis bei Biržų krašto žmonių, pažinojusių kardinolą V. Sladkevičių, atsiminimais, publikuotais neseniai pasirodžiusioje knygoje „Savas tarp savų“, skirtoje kardinolo V. Sladkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.

 

Kardinolas V. Sladkevičius prie Villa Lituania.
Roma, 1988 m. birželio 28 d.
Vyskupas V. Sladkevičius po konsekravimo ceremonijos.
1957 m. gruodžio 25 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodoje apžvelgiamas J. Em. kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo kelias, pristatomi jo biografijos faktai. Parodoje išskiriami svarbesnieji jo dvasinės tarnystės metų momentai: sudėtingas pokario metų laikotarpis, vyskupystė, 23 metus trukusi tremtis Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje, vyskupo V. Sladkevičiaus vaidmuo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidime, kardinolystė, popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje, atskleidžiama kardinolo, kaip tautos santarvės garanto, veikla. Paroda supažindina ir su kardinolo V. Sladkevičiaus atminimo įamžinimu Lietuvoje.

Parodos rengėjai – Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas Evaldas Timukas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė ir Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovė Irena Petraitienė.

Paroda Vitražo galerijoje bus eksponuojama iki rugsėjo 14 d.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Markevičienė, tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected]

 

   Naujausi pakeitimai - 2020-09-03 17:26
   Asta Markevičienė