A
A
A
Neįgaliesiems
Parodos parlamentarizmo istorijos temomis

Parodos parlamentarizmo istorijos temomis

Apie parodas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius ir Dokumentų departamento Archyvo skyrius rengia parodas, kuriose yra pristatoma Lietuvos parlamentarizmo istorija, įamžinamos Lietuvos valstybei svarbios sukaktys ir iškilių politikos asmenybių atminimas. Parengtos parodos apima platų XX amžiaus Lietuvos istorijos temų spektrą: Lietuvos moderniojo parlamentarizmo raidą 1918–1940 metais, Lietuvos Atgimimą 1988-aisiais ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio reikšmę atkuriant Lietuvos valstybės Nepriklausomybę, Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11-ąją ir Lietuvos valstybės sugrįžimą į tarptautinę areną, Lietuvos valstybės apgynimą 1991-aisiais ir Lietuvos Respublikos teisinės minties raidą. Nemaža dalis parodų skirta asmenybėms: iškiliems 1920–1940 metų Lietuvos Respublikos parlamentarams, 1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, Lietuvos Respublikos Seimo teikiamos Laisvės premijos laureatams.