Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo kanceliarija

PRANEŠIMAS DĖL PRIVATUMO

Slapukų interneto svetainėje naudojimas
 

Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, kurie lankosi Seimo kanceliarijos valdomose interneto svetainėse www.lrs.lt ir www.e-tar.lt ir kurių asmens duomenys tvarkomi Seimo kanceliarijoje, siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei nustatyti apsilankymų svetainėje skaičių ir analizuoti lankytojų srautus.
 

DUOMENŲ VALDYTOJAS
(Kas tvarko Jūsų duomenis?)
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Kodas 188605295 Gedimino pr. 53, Vilnius T
el. (8 5) 239 6060 Faks. (8 5) 239 6289
El. p. [email protected]

Seimo kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. pašto adresas [email protected], korespondencijos adresas Gedimino pr. 53, Vilnius – laišką adresuokite Seimo kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūnui.
Tikslas
(Kam naudojami Jūsų duomenys?)
Pagrindinis slapukų naudojimo tikslas yra užtikrinti interneto svetainių veikimą ir užtikrinti Seimo kanceliarijai teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą. Seimo kanceliarijos valdomose interneto svetainėse naudojami dviejų tipų slapukai:
  • Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.
  • Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.
Teisėto tvarkymo sąlyga
(Kuo remiantis tvarkomi Jūsų duomenys?)
Seimo kanceliarija Seimo ir Teisės aktų registro interneto svetainėje skelbia teisės aktuose nustatytą informaciją ir šiuo tikslu tvarko privalomus (seanso) slapukus, tokiu būdu vykdydama jai teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (BDAR[1] 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Analitinius slapukus Seimo kanceliarija naudoja Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Asmens duomenys
(Kokie Jūsų duomenys tvarkomi?)

Slapukais vadinami nedideli tekstiniai failai, kurie yra laikinai įrašomi jūsų įrenginio standžiajame diske. Slapukai jūsų, kaip svetainės lankytojo, tiesiogiai neidentifikuoja.

Privalomi slapukai

JSESSIONID Palaiko naudotojo sesiją
lrsCookiesAccepted Išsaugo naudotojo sutikimą su slapuku


Analitiniai slapukai

ga - Google Analytics Renka informaciją apie interneto svetainės lankomumą
gat - Google Analytics Reguliuoja užklausų skaičių
gid_Google Analytics Atskiria unikalius naudotojus
Duomenų šaltinis
(Iš kur gaunami Jūsų duomenys?)
Informaciją apie slapukus gauname iš Jūsų tiesiogiai, Jums apsilankius svetainėje.
Duomenys bus teikiami
(Kam teiksime Jūsų duomenis?)
Duomenų gavėjai (trečiosios šalys) Būtinųjų slapukų duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims. Analitiniais slapukai („Google analitics“) teikiami „Google“. Skaitykite „Google Analytics“ privatumo dokumentą, kad gautumėte daugiau informacijos apie „Google Analytics“ renkamus duomenis. Duomenų tvarkytojai (kai jie teikia tam tikras paslaugas Seimo kanceliarijai) Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą. Trečiosios valstybės (visos ne ES valstybės narės ar ne EEE valstybės) Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.
Saugojimo laikotarpis
(Kiek laiko bus saugomi Jūsų duomenys?)
Privalomi seanso slapukai yra laikini, panaikinami Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę. Sutikimas su slapukais saugomas 1 metus. Analitiniai slapukai yra saugomi: interneto svetainės lankomumas – 2 metus; užklausų skaičius – 10 min.; unikalių naudotojų ID – 24 val. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
(Kokias turite teises ir kaip jas įgvyendinti?)
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Seimo kanceliariją dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
• teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13 ir 14 straipsniai);
• teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
• teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis):
• teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).
Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
• teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis).
Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
• teisę perkelti asmens duomenis (BDAR 20 straipsnis).
Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu ir automatizuotomis priemonėmis.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Seimo kanceliarijai turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.
Sutikimo atšaukimas
(Ar galite atšaukti sutikimą, jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu?)
Savo sutikimą dėl analitinių slapukų naudojimo bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, jas galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/
Skundų teikimas
(Kam galite pateikti skundą dėl Seimo kanceliarijos veiksmų (neveikimo)?)
Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Seimo kanceliarijos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą). Prieš pateikiant skundą atitinkamai institucijai, rekomenduojame susisiekti su Seimo kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūnu aukščiau nurodytais konktaktais.
Ar privalote pateikti duomenis? Privalomi (seanso) slapukai yra būtini, kad galėtų veikti pagrindinės interneto svetainės funkcijos, todėl jie negali būti išjungti.
Automatizuotų sprendimų priėmimas/profilIavimas Informuojame, kad Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamiems sprendimams apie Jus priimti. Sprendimų priėmimas tik automatizuotu būdu reiškia, kad sprendimai priimami technologinėmis priemonėmis, taikant algoritmus, be jokio žmogaus įsikišimo. Jeigu Jūsų asmeniniai aspektai vertinami tam, kad būtų padarytos prognozės, net jeigu nebus priimtas joks sprendimas, pvz., jeigu Seimo kanceliarija vertina asmens savybes (amžių, lytį ar tautybę) arba skirsto asmenis į tam tikras kategorijas, tai reiškia, kad asmeniui taikomas profiliavimas.

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

       Naujausi pakeitimai - 2023-08-03 12:58
       Birutė Leonavičienė