A
A
A
Neįgaliesiems
Ateities komitetas

Būsimi posėdžiai
Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)
2023-03-24 09:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.
Kontaktinis asmuo: Giedrė Mickienė, [email protected], tel. +37052396899
Įvykę posėdžiai
Paieška

Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)
2023-03-17 09:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.
Kontaktinis asmuo: Giedrė Mickienė, [email protected], tel. +37052396899

Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Skurdas Lietuvoje: šiandienos situacija, tendencijos, skurdo mažinimo galimybės“ (nuotoliniu būdu)
2023-03-15 17:00
Nuotoliniu būdu

​Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas kartu su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginio prognozavimo skyriumi kviečia Jus į neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualią diskusiją „Skurdas Lietuvoje: šiandienos situacija, tendencijos, skurdo mažinimo galimybės“. Diskusijos metu pakviesti ekspertai, valdininkai, politikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai aptars aktualias problemas, ieškos sprendimų.

 

Diskusija vyks  š. m. kovo 15  d., trečiadienį, 17.00-19.00 val. nuotoliniu būdu.

 

Ekonominės bei socialinės raidos pokyčiai Lietuvoje išties pastebimi, tačiau kartu tenka konstatuoti, kad dalis visuomenės susiduria su rimtomis nedarbo, socialinio būsto, sveikatos apsaugos bei tinkamo išsilavinimo problemomis. Nors šalyje veikia daug valstybinių bei visuomeninių struktūrų, teikiančių paramą atsidūrusiems skurdo zonoje, tačiau sistemiškai žvelgiant, Lietuva dar gerokai atsilieka skurdo mažinimo srityje. Yra susikaupusi visa eilė problemų, tarp kurių ir kai kurių šalies regionų atsilikimas, daug žmonių nesugeba rasti darbo ir fiksuojama jau antra ir net trečia karta bedarbių, kurie mato save už darbo rinkos ribų. Taigi, skurdas bei jo mažinimas išlieka vienu iš svarbiausių  šiandienos politikos uždavinių.

 

Diskusijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis dalinsis:

dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja; 

Ugnė Užgalė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vadovė;

dr. Teodoras Medaiskis, Vilniaus universiteto profesorius;

Monika Ošmianskienė, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinės apsaugos ir darbo komiteto, Ateities komiteto narė;

Aistė Adomavičienė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė;

Simonas Gurevičius, labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius.

 

Diskusijos moderatorius Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginio prognozavimo skyriaus vadovas Lauras Bielinis.

Diskusiją stebėti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo internetinės svetainės ,,Youtube“ paskyroje „Atviras Seimas“. 


Kontaktinis asmuo: Giedrė Mickienė, [email protected], tel. +37052396899

Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)
2023-03-14 13:10
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.
Kontaktinis asmuo: Giedrė Mickienė, [email protected], tel. +37052396899

Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Respublika ir Gerovės valstybė“
2023-03-08 17:00
Nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka kviečia Jus į neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualią diskusiją Respublika ir Gerovės valstybė.


Diskusija vyks  š. m. kovo 8  d., trečiadienį, 17.00-19.00 val. nuotoliniu būdu.


Lietuvos valstybingumo raida verčia susimąstyti, kokiu būdu ir kaip sparčiai mūsų visuomenė žengia demokratijos keliu. Demokratijos raida kelia pluoštą aktualių klausimų, susietų su tokiais  visuomenės reiškiniais kaip „gerovė“ ar „laimė“. Egzistuoja kelios ekonominės Gerovės valstybės koncepcijos, jose atspindimi įvairūs ekonominiai socialiniai rodikliai, kurie išties yra aktualūs bet kokiai valstybei, tačiau šalia to regime, kad gerovės sampratos ribose yra didžiulis psichologinio pasitenkinimo savo šalimi laukas. Taigi, demokratinė valstybė nėra tik ekonominių pergalių ir galimybių visiems teritorija, bet ir laimės būvis. Ar mes esame patenkinti ir ar galime teigti, kad eidami Gerovės valstybės keliu siekiame ir laimės visiems?


Diskusijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis dalinsis:

prof. Romas Lazutka, Lietuvos sociologas, ekonomistas, Vilniaus universiteto profesorius;

prof. Dainius Žalimas, Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas;

prof. dr. Gediminas Navaitis, psichologas ir psichoterapeutas, Mykolo Romerio universiteto profesorius;

dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos ekonomistas, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas;

doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto docentas;

Justas Džiugelis, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas;

Irena Segalovičienė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė.​


Diskusijos moderatorius  Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginio prognozavimo skyriaus vadovas Lauras Bielinis.

Diskusiją stebėti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo internetinės svetainės Youtube​ paskyroje ​Atviras Seimas​.


Kontaktinis asmuo: Giedrė Mickienė, [email protected], tel. +37052396899

Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija
2023-02-22 17:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.


Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka kviečia Jus į neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualią diskusiją „Socialinis kapitalas. Vienišumo problema“.

 

Diskusija vyks  š. m. vasario 22 d., trečiadienį, 17.00-19.00 val. nuotoliniu būdu.

 

Lietuvos visuomenės aktyvumas, įsitraukimas į darbinius bei socialinius santykius nulemtas esamo socialinio kapitalo būvio. Socialinio kapi​talo reikšmė Lietuvai šiandien yra labai svarbi, nes jis atspindi santykių intensyvumą bei kokybę. Socialinio kapitalo pokyčiai daro poveikį šeimos bei bendruomenės santykiams, švietimui, kultūros kokybei ir politikai. Ypatingą svarbą socialinio kapitalo pokyčiai daro demografiniams procesams Lietuvoje.  Tai visų pirma liečia vis didėjančią vienišumo problemą, kuomet silpnų ir neišvystytų socialinių santykių pasėkoje Lietuvoje daugėja vienišų žmonių. Šias vis labiau ryškėjančias problemas kintant socialinio kapitalo būviams nagrinės specialistai Ateities komiteto bei Mažvydo bibliotekos strateginės analizės skyriaus organizuotame internetiniame forume.

Diskusijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis dalinsis:

​prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto biuro patarėjas;​

Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius;

Andrius Kaluginas, psichoterapeutas, psichosocialinių rizikų, krizių ir santykių psichologas, Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos asociacijos valdybos narys;

prof. dr. ​Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

prof. dr. Arūnas Poviliūnas, Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto dekanas;

Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Diskusijos moderatorius – Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. dr. Raimundas Lopata.

Diskusiją stebėti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo internetinės svetainės ,,Youtube“ paskyroje „Atviras Seimas“.​


Kontaktinis asmuo: Ieva Lavišienė, [email protected], tel. +370 (5) 2396363

Ateities komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)
2023-02-08 14:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.

Seimo darbo grupės Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi kryptims nustatyti posėdis
2023-02-07 10:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.

Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Demokratijos paradigmų kaita“
2023-02-01 17:00
Nuotoliniu būdu

​Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka kviečia Jus į neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualią diskusiją „Demokratijos paradigmų kaita“.

 

Diskusija vyks  š. m. vasario 1 d., trečiadienį, 17.00-19.00 val. nuotoliniu būdu.

 

Demokratijos sampratos traktavimas vis dažniau yra diskutuojamas visuomenėse bei politiniuose sluoksniuose. Neatmetant fundamentalių demokratijos principų, daugelis jos raiškos būdų yra arba jau yra pasenę moraliai, arba tiesiog nebeveikia dėl ypač spartaus technologijų įsiskverbimo į socialinį bei politinį gyvenimą. Karas Ukrainoje verčia apmąstyti ir jau įprastomis tapusias demokratinio tautų bei valstybių bendradarbiavimo ir koegzistavimo taisykles. Pagaliau moralės bei dvasinio visuomenių gyvenimo mes negalime atskirti nuo realaus demokratijos būvio. Taigi, kintant požiūriui į demokratijos vaidmenį, funkcijas, galimus naujus resursus bei galimybes, tampa aktualu pažvelgti į demokratijos paradigmų kaitos tendencijas.

 

Diskusijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis dalinsis:

Eugenijus Gentvilas, Lietuvos Respublikos Seimo narys (Žmogaus teisių komitetas);

Vytautas Petras Plečkaitis, diplomatas, istorikas;

Virgis Valentinavičius, politikos apžvalgininkas, Mykolo Romerio universiteto docentas; 

prof. dr. Alvydas Jokubaitis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dėstytojas, politologas;

prof. dr. Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojas.

 

Diskusijos moderatorius Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginio prognozavimo skyriaus vadovas Lauras Bielinis.

Diskusiją stebėti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo internetinės svetainės „​Youtube" paskyroje „Atviras Seimas“.


Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Ar / Kaip užtikrinti Lietuvos technologijų ir inžinerijos ateitį?“
2023-01-18 17:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.

​Diskusija vyks  š. m. sausio 18 d., trečiadienį, 17.00-19.00 val. nuotoliniu būdu.

Nepaisant politinių įsipareigojimų ir administracinių pastangų, Lietuva parengia per mažai gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos specialistų, kad užtikrintų tvarią aukštųjų technologijų pramonės ir paslaugų sektoriaus ateitį. Viena svarbiausių priežasčių – prastas matematinis ir gamtamokslinis rengimas bendrojo ugdymo pakopoje. 2022 m. valstybinio matematikos egzamino neišlaikė daugiau kaip trečdalis mokinių, matematikos, fizikos, chemijos populiarumas tarp moksleivių menkas, labai trūksta šių dalykų mokytojų. Lietuvos aukštosios mokyklos pritraukia nedaug užsienio studentų, o pritrauktieji po studijų paprastai išvyksta iš Lietuvos. Kokių veiksmų imsimės šiandien, kad ši situacija per artimiausią dešimtmetį pasikeistų?

 

Diskusijoje dalyvaus ir savo įžvalgomis dalinsis:

Gintaras Sarafinas, žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius;

​Gintautas Jakštas, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras;

Karolis Žemaitis, Ekonomikos ir inovacijų viceministras;

Aistė Kairienė, Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais;

Virgilijus Dirma, l. e. p. asociacijos INFOBALT direktorius;

​Darius Lasionis, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) direktorius;

Giedrius Valuckas, asociacijos „Baltijos automobilių detalių klasteris“ pirmininkas.

 

Diskusijos moderatorius – Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata. 

Diskusiją stebėti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo internetinės svetainės ,,Youtube“ paskyroje „Atviras Seimas“ ​.Seimo darbo grupės Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi kryptims nustatyti posėdis
2023-01-17 10:00
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.