Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Ateities komitetas

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas


23.
2022-05-13
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija


25.
2022-04-29
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 metų veiklos ataskaita
(Pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 metų veiklos ataskaita. Ataskaitai pritarta.)


27.
2022-04-29
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos mokslo tarybos 2021 metų veiklos ataskaita
(Pristatyta Lietuvos mokslo tarybos 2021 metų veiklos ataskaita.)

28.
2022-04-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Europos Žaliasis kursas: naujojoje geopolitinėje realybėje ir energetinės nepriklausomybės kryžkelėje
(Ateities komitetas, suprasdamas, kad Žaliojo kurso kryptis, nors ir prieštaringa ir kupina praktinio įgyvendinimo problemų, negali būti siaurinama ir suprantama kaip vien nulinės emisijos suvaldymo iki 2050 m. klausimas. Todėl įvertinęs, kad reikia ieškoti skubių sprendimų, kurie gali turėti ilgalaikį poveikį Žaliojo kurso įgyvendinimui, ypač kai kalbama apie valstybės energetikos politiką, tęs šio klausimo parlamentinę kontrolę)

29.
2022-04-15
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

30.
2022-04-15
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

31.
2022-04-08
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos švietimo politikos strateginė vizija ir perspektyvos. Tūkstantmečio mokyklų pažangos programos startas.
(1. Pristatyta "Tūkstantmečio mokyklų" pažangos programos eiga. 2. Pristatyta Lietuvos švietimo politikos strateginė vizija. 3. Konstatuota, kad švietimo politikos strateginei vizijai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys šiuo metu rengiamoje valstybės pažangos strategijoje "Lietuva2050".)

32.
2022-04-08
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui.
(Pristatyta VĮ Investuok Lietuvoje parengta studija "Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui".)

33.
2022-04-01
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Viešojo valdymo reforma: principai, tikslai ir siekiami rezultatai. Valstybės tarnybos strateginė pertvarka.
(1. Išklausyta informacija dėl planuojamos viešojo sektoriaus ir valstybės tarnybos pertvarkos. 2. Komitetas vykdys tęstinę parlamentinę kontrolę.)

34.
2022-03-25
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva2050“ proceso eiga
(Susipažinta su informacija apie Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva2050“ proceso eigą)

35.
2022-03-18
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Ilgalaikė krizių ir ekstremalių situacijų valdymo perspektyva – tęstinumas, instituciniai poslinkiai ir koordinavimas
(Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas, v a d o v a u d a m a s i s Lietuvos Respublikos Seimo statuto 581 straipsniu; t ę s d a m a s krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistemos, galiojančios teisinės bazės tobulinimo ir krizių centro įkūrimo įgyvendinimo parlamentinę kontrolę; s u s i p a ž i n ę s su Valstybės kontrolės 2022 m. vasario 9 d. ataskaitoje Nr. VAE-1 „Institucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas“ (toliau – Ataskaita) pateiktus didelės svarbos rezultatus, ir a t s i ž v e l g d a m a s į rekomendacijų, kurių įgyvendinimas aktualus šalies, institucijų ir visuomenės gebėjimui savalaikiai reaguoti, ateityje susidūrus su krizėmis, atitinkamais iššūkiais ir ekstremaliomis situacijomis, sąrašą, n u s p r e n d ž i a: 1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę tobulinant bendros krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimą ir įdiegimą bei galiojančią teisinę bazę: 1.1. atsižvelgti į galimas alternatyvas planuojant ir įrengiant Nacionalinį krizių valdymo centrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastate. Šis klausimas didžiausią susirūpinimą kelia dėl tokio centro dislokacijos vietos bei siūlo įsivertinti dėl alternatyvaus Nacionalinio krizių valdymo centro įkūrimo, esant situacijai, kai pagrindinis objektas tampa nepasiekiamas užtikrinant tinkamą krizių ir ekstremalių situacijų valdymo tęstinumo lygį; 1.2. atsižvelgti į svarbią civilinio planavimo ir ekstremalių situacijų valdymo proceso suinteresuotąją šalį – visuomenę. Suprantama, kad visuomenės narių reakcija nepageidaujamo įvykio metu gali apriboti arba sustiprinti galimus grėsmių padarinius. Todėl teisingas prevencinės veiklos įgyvendinimas, įskaitant veiksmų planavimą, reikalauja integracijos ir koordinacijos su įvairiais valdymo instrumentais, ypač socialinės logistikos ir bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis, taigi ir plačiąja visuomene. 1.3. stiprinti sąsajas tarp krizių ir ekstremalių situacijų, saugumo strategijų kūrimo bei tarp pageidaujamo individo ir socialinio elgesio ugdymo, siūlant visuomeniniam transliuotojui kurti ir transliuoti šviečiamąsias programas, kaip galimų grėsmių prevencijos ir pasiruošimo joms pagrindą; 1.4. prašyti iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą bei pristatyti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modeliui įgyvendinti reikalingų įstatymų projektus, kurie, remiantis 2022 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymu Nr. S-371, turėjo būti parengti ir pateikti iki 2022 m. vasario 28 d.; 2. Prašyti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą, pateikiant probleminius aspektus, kurie gali trukdyti užtikrinant sklandų jų įgyvendinimą; 3. Prašyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą, pateikiant probleminius aspektus, kurie gali trukdyti užtikrinant sklandų jų įgyvendinimą.)

36.
2022-01-14
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Krizių valdymo mechanizmas Lietuvoje: pamokos ir ateitis
(Susipažinus su kuriamo integruoto šalies ekstremalių situacijų ir krizių valdymo modelio esme ir jo pagrindiniais aspektais, aptarus būsimo Nacionalinio krizių valdymo centro struktūrą ir veikimo principus, išklausius informaciją apie įvairius krizių valdymo modelius Lietuvoje ir efektyvios krizės valdymo sistemos bruožus, kurie atliepia globalius pokyčius ir atitinka pažangiausias Vakarų valstybių krizių valdymo tendencijas, įvertinus dabartinę nacionalinės krizių valdymo sistemos būklę, pastebint efektyvios komunikacijos trūkumą, jos reaktyvumą, institucinės koordinacijos stoką, teisinio reguliavimo spragas bei kuklų analitikos panaudojimą, akcentavus, kad planai įsteigti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą tik 2023 m. IV ketv. nėra ambicingi, siekiant greito esminio proveržio Lietuvos krizių valdymo sistemoje, kuris integruotų skirtingas krizių valdymo sritis ir įvairius kontekstus bei inovatyvius organizacinius-vadybinius sprendimus, nes nuolat besikeičianti saugumo aplinka reikalauja stiprinti valstybės krizių prevencijos ir valdymo pajėgumus: 1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.1. Įteisinant krizių valdymo sistemos pertvarką, nedelsiant parengti ir ne vėliau kaip iki š. m. kovo 1 d. pateikti Seimui teisės aktų pakeitimų projektus, reikalingus pasirinktam krizių valdymo modelio įgyvendinimui. 1.2. Kol bus priimti krizių valdymo sistemos pertvarkai reikalingi teisės aktai, lygiagrečiai atlikti parengiamuosius darbus, reikalingus Nacionalinio krizių valdymo centro, veikiančio centralizuotai, horizontaliai „dengiančio“ Lietuvą, su pilnais įgaliojimais ir būtinais resursais, įkūrimui. 1.3. Įvertinti esamos kritinės infrastruktūros objektų atsparumo ir saugumo būklę. 1.4. Užtikrinant vieno iš svarbiausių krizių valdymo komponentų – krizių komunikacijos – efektyvumą, planuoti ir rengti strateginės komunikacijos ir edukacijos kampanijas. 1.5. Atlikti COVID-19 pandemijos valdymo pamokų apibendrinimą ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d. ir pristatyti jį Seimo Ateities komitetui iki Seimo IV (pavasario) sesijos pabaigos. 2. Tęsti krizių valdymo klausimo ir būsimo centro įkūrimo parlamentinę kontrolę kituose komiteto posėdžiuose, taip pat bendruose posėdžiuose su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu. )


38.
2021-12-03
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

39.
2021-12-03
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija