Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Antikorupcijos komisija

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1.
2020-01-15
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Atsižvelgiant į Seimo narės Agnės Bilotaitės kreipimąsi, Antikorupcijos komisijos 2020-01-15 posėdyje,dalyvaujant STT bei kitų institucijų atstovams, apsvarstytas klausimas dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, susijusių su įmonės "Grigeo Klaipėda" veikla. Nuspręsta vykdyti šio klausimo parlamentinę kontrolę.
2020-01-20
Atlikta

2.
2019-10-25
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją dėl galimai neskaidriai paskirstytų Sporto rėmimo fondo lėšų, Antikorupcijos komisija 2019-10-23 posėdyje apsvarstė galimas korupcijos apraiškas skirstant šio fondo lėšas. STT antikorupcinio vertinimo išvadoje nurodė, kad kai kurios sporto projektų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir reglamentuojamos procedūros nėra pakankamai išsamios, gali būti interpretuojamos bei taikomos nevienareikšmiškai, kas lemia palankesnes sąlygas neskaidrumui ir korupcijos pasireiškimo galimybei. Antikorupcijos komisija nusprendė tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.
2019-12-30
Atlikta


4.
2019-07-10
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Antikorupcijos komisijos 2019-07-10 posėdyje apsvarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-06-19 nutarimu Nr. 590 pakeistos prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos. Nuspręsta vykdyti šio klausimo parlamentinę kontrolę.
2019-07-20
Atlikta

5.
2019-07-10
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-07-10 posėdyje Antikorupcijos komisija nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašydama parengti metodiką, skirtą įvertinti kokio dydžio žemės sklypas reikalingas konkretiems statiniams eksploatuoti. Komisijoje atkreiptas dėmesys, kad dėl minėtos metodikos parengimo būtinumo komisija kelia klausimą nuo 2016 metų.
 

6.
2019-06-26
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Antikorupcijos komisijos darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms sveikatos apsaugos sistemoje tirti 2019-06-26 posėdyje buvo nagrinėjamas viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei nuosavybės teise priklausančio Vilniuje esančio reabilitacijos centro "Pušyno kelias" statuso ir naudojimo viešojo intereso tikslais klausimas. Nuspręsta kreiptis Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad būtų skirtas tinkamas dėmesys ir užtikrinamas šio reabilitacijos centro pastatų ir jiems eksploatuoti suformuotų žemės sklypų panaudojimas išimtinai valstybės interesams bei nebūtų perleistas tretiesiems asmenims.
2019-12-30
Atlikta

7.
2019-04-04
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos paprašyta pateikti komisijai informaciją dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus perkėlimo.
2019-04-04
Atlikta

8.
2019-04-04
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Susipažinus su pateikta informacija, komisijos 2019 m. kovo 20 d. nuspręsta kreiptis į Generalinę prokuratūrą prašant apsvarstyti viešojo intereso gynimo priemonių taikymą dėl Vilniaus nacionalinio stadiono konkurso projekto.
2019-06-30
Atlikta

9.
2019-03-19
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus 2018 metų vaistų bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos antikorupcinį vertinimą, Antikorupcijos komisija nusprendė vykdyti parlamentinę kontrolę, kaip Sveikatos apsaugos ministerija atsižvelgė į STT vertinimą.
2019-06-30
Atlikta

10.
2018-10-17
Antikorupcijos komisija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Vykdant Ugdymo plėtotės centro veiklos parlamentinę kontrolę nuspręsta: 1) prašyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atlikti Ugdymo plėtotės centro darbuotojų privačių interesų delaravimo įvertinimą; 2) prašyti STT atlikti korupcijos rizikos analizę Ugdymo plėtotės centre.
2018-12-30
Atlikta

11.
2018-09-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklos srityse parodė, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo kriterijai ir jų taikymas nepakankamai apibrėžti, nėra sisteminio ir nuoseklaus nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo proceso; asmenys, valdantys turtą, nėra informuojami apie sprendimus dėl jų turto pripažinimo kultūros paveldu; departamento sudaromų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertinimo tarybų sudarymas ir darbo organizavimas yra neskaidrus. Ši situacija aptarta Seimo Antikorupcijos komisijos 2018-09-19 posėdyje. Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius pažymėjo, kad kultūros paveldo srities parlamentinė kontrolė bus tęsiama bei tikimasi Kultūros ministerijos neatidėliotinų iniciatyvų koreguojant korupcijai sąlygas sudarančių teisės aktų nuostatas.
2019-04-04
Atlikta

12.
2018-09-07
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Atsižvelgiant į STT Antikorupcinio vertinimo išvadą dėl Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Nekilnoojamojo turto kadastro nuostatų, reglamentuojančių kadastro duomenų keitimą, Seimo Antikorupcijos komisija paprašė Susisiekimo ministerijos informuoti komisiją apie STT išvadoje nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą.
2019-04-04
Atlikta

13.
2018-06-27
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2018-06-27 Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo aptartas komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl e. sveikata sistemos išvadų įgyvendinimas bei esama e. sveikatos sistemos situacija, veiklos trikdžiai.Komisija nusprendė tęsti e. sveikata sistemos įgyvendinimo parlamentinę kontrolę.
2018-12-30
Atlikta

14.
2018-06-18
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kadangi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 2018-05-17 Seime Vyriausybės valandos metu atliekų deginimo jėgainių vystymo projektus Vilniuje ir Kaune įvardijo korupciniais ir gyventojus nuodijančiais projektais, Seimo Antikorupcijos komisija, vykdydama parlamentinę kontrolę, pagal kompetenciją vertina pateiktą informaciją.
2018-09-07
Atlikta

15.
2018-05-11
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Atsižvelgdama į gaunamus skundus dėl galimų piktnaudžiavimų įregistruojant Nekilnojamojo turto kadastre patikslintus (pakeistus) žemės sklypo kadastro duomenis, Seimo Antikorupcijos komisija 2018-05-11 paprašė Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų antikorupcinį vertinimą, įvertinant korupcijos pasireiškimo riziką keičiant Nekilnojamojo turto kadastre įrašytus žemės sklypų kadastro duomenis.
2018-09-07
Atlikta

16.
2018-05-09
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Seimo Antikorupcijos komisija, susipažinusi su valstybinio audito ataskaita "Teisėkūros procesas", 2018-05-09 paprašė Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti korupcijos pasireiškimo rengiant teisės aktus ir sudarant darbo grupes teisės aktų projektams parengti, rizikos analizę.
2018-05-30
Atlikta (STT 2018-05-28 Antikorupcinio vertinimo išvada Nr.4-01-4088 (G-2018-5571))

17.
2018-04-25
Antikorupcijos komisija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
2018 m. balandžio 25 d. posėdyje Seimo Antikorupcijos komisija apsvarstė valstybinio audito ataskaitą "Teisėkūros procesas" ir nusprendė prašyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pateikti nuomonę, kaip turėtų būti užkardomi viešųjų ir privačių interesų konfliktai, kai teisėkūros procese dalyvauja suinteresuoti asmenys.
2018-05-11

18.
2018-03-14
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Antikorupcijos ir Neįgaliųjų teisių komisijų 2018-03-14 posėdyje nuspręsta imtis neįgalumo ir darbingumo nustatymo srities analizės. Konstatuota, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nesiėmė aktyvių priemonių užkardant korupcines veikas bei sprendžiant atsakomybės klausimus.Todėl nuspręsta vykdyti šios veiklos parlamentinę kontrolę.
2018-06-30
Atlikta

19.
2018-03-06
Antikorupcijos komisija
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Reaguojant į Alytaus gyventojų nusiskundimus dėl galimų pažeidimų formuojant žemės sklypus, Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos srityje tirti 2018-02-21 išvažiuojamajame posėdyje Alytuje buvo susipažinta su situacija vietoje. Išklausius gyventojų bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovų informaciją, savivaldybės buvo paprašyta pateikti Seimo Antikorupcijos komisijai detalųjį planą bei kitus būtinus dokumentus.
2018-03-15
Alytaus miesto savivaldybės administracijos pateikti dokumentai (G-2018-2828).

20.
2018-02-07
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Aplinkos apsaugos agentūra
Seimo Antikorupcijos komisijos 2018-02-07 posėdyje išnagrinėjus klausimą dėl pakuočių ir jų atliekų tvarkymo, nutarta: 1) Tęsti atliekų tvarkymo sektoriaus priežiūros parlamentinės kontrolės veiksmus bei bendradarbiauti su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu. 2) Prašyti Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateikti pasiūlymus dėl reikalingų teisės aktų pataisų.
2018-03-16
Aplinkos ministerijos atsakymas (G-2018-2855). Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymas (G-2018-2473).