Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Migracijos komisija

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas

2.
2019-10-09
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2019-12-05
2019-12-17
2020-03-02
2020-03-30
2020-04-03
Vykdoma

3.
2019-09-18
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-30

4.
2019-07-10
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl LRV 2018-12-05 nutarimu Nr. 1216 patvirtinto „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019-2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano“.
2019-07-10
Pristatyta komisijos posėdyje

5.
2019-06-20
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2019-07-11
2019-07-12
2019-10-02

6.
2018-12-05
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl regionų kryptingos plėtros principų ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymo FM pristatė valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimą į bendrą strateginio planavimo sistemą. VRM informavo, kad siūloma planavimo paskui pinigus („money based“) principą pakeisti vizijų įgyvendinimo („vision based“) principu. t. y. regionai kurtų viziją ir strategiją, o atsižvelgiant į tai valdžios institucijos kartu su savivaldybėmis, privačiais investuotojais ? ieškotų finansavimo šaltinių.
2018-12-05
Pristatyta komisijos posėdyje
2018-12-05
Pristatyta komisijos posėdyje

7.
2018-12-05
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Dėl EBPO parengtų Lietuvos darbo rinkos ir socialinės politikos peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo priemonių, informuota, kad jos suskirstytos į 4 dalis: darbo rinkos įtraukties skatinimą, skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą, efektyvią pagalbą darbo ieškantiems asmenims ir išeivijos ir grįžtamosios migracijos politikos tobulinimą.
2018-12-05
Pristatyta komisijos posėdyje

8.
2018-11-14
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl regionų valdymo ir savivaldos tobulinimo, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus. Pažymėtina tai, kad siekiant spręsti gyventojų įsitraukimą į vietos valdymą, stiprinant vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę, parengtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma nustatyti tinkamą gyventojų informavimą
2018-11-14
Pristatyta komisijos posėdyje

9.
2018-11-14
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Dėl paskatų vietos ekonominei plėtrai ir infrastruktūrai optimizuoti. Posėdyje buvo pažymėta, kad yra inventorizuoti nacionalinio, regioninio, savivaldybių ir teritorinio lygmens strateginio planavimo dokumentai ir sukurtas naujas modelis.
2018-11-14
Pristatyta komisijos posėdyje

10.
2018-11-07
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Dėl aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtros Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatė Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, naują tikslinių kompensacijų mokėjimų tvarką, aktyvias ir užimtumą skatinančias paramos formas, vykdant priemones jaunimo politikos srityje, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukimo į darbo rinką, savanoriškos veiklos socialiniuose projektuose, šių asmenų bendrųjų gebėjimų stiprinimo priemones.
2018-11-07
Pristatyta komisijos posėdyje

11.
2018-11-07
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Dėl socialinio verslo plėtros Ūkio ministerijos atstovas informavo, kad Socialinių įmonių įstatyme pateikta socialinės įmonės apibrėžtis neatitinka EK nustatytų socialinės įmonės kriterijų. Lietuvos socialinėse įmonėse išlieka tradicinio verslo modeliui būdingas pelno maksimizavimo siekis. Įmonės savininkai savo nuožiūra sprendžia pelno paskirstymo klausimus, pelnas nėra reinvestuojamas į socialinės misijos įgyvendinimą, nėra taikomos inovacijos socialinės misijos ir ekonominės veiklos sinergijai pasiekti. Socialinio verslo plėtros įstatymo paskirtis ? nustatyti socialinio verslo subjekto sampratą, veiklos kriterijus, siekiamo socialinio poveikio sritis, socialinio verslo subjekto statuso suteikimo ir netekimo tvarką, taikomas valstybės ir savivaldybių paramos formas. Įstatymu siekiama skatinti socialinio verslo, kaip galimybės versliais būdais spręsti visuomenės socialines problemas, plėtrą.
2018-11-07
Pristatyta komisijos posėdyje

12.
2018-09-26
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Dėl investuotojų pritraukimo į LEZ struktūros pertvarkos
(Ūkio viceministras informavo, kad investicijų pritraukimo pagrindas - žmogiškieji ištekliai ir infrastruktūra. 2017 m. Lietuvoje yra 7 LEZ, kurių plotas - 1433 ha ir 7 pramonės parkai (PP), kurių bendras plotas 220 ha. Šiai dienai sėkmingiausias LEZ - Klaipėdoje; skaudžiausias PP pavyzdys - Ramygaloje. Nors LEZ ir PP bendras plotas didelis, tačiau investicijoms tinkamai paruošto laisvo ploto liko nedaug - 28 ha. LEZ ir 12,4 ha. PP. 2019 - 2026 m. laikotarpiu tikimąsi papildomai užtikrinti 1079 ha. pilnai išvystyto LEZ ir PP ploto, kurį bus galima pasiūlyti investuotojui. Tai pareikalaus 237 mln. EUR. ŪM pasirengę planą dėl skirtingų finansinių šaltinių sutelkimo. Viceministras informavo, kad yra sudarinėjamas žemės sklypų katalogas.)
2018-09-26
Pristatyta komisijos posėdyje

13.
2018-09-25
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2018-11-06

14.
2018-09-25
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2018-10-11
2018-10-17
2018-10-17
2018-11-06
2018-11-07

15.
2018-09-19
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Dėl kompleksinių priemonių sukūrimo ir įdiegimo siekiant pritraukti stambias užsienio investicijas
(Ūkio viceministras informavo, kad Lietuva siekia pritraukti giga- gamybinius projektus, baterijų gamyklas ir duomenų centrus (DC). Paskatos, infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir procedūrų laikas - esminiai veiksniai įtakojantys stambių projektų įgyvendinimą. ŪM identifikavo problemas stambių projektų vykdymo užtikrinimui. Rengiamame Investicijų įstatymo projekte siūloma apibrėžti stambių projektų kriterijų - 30 mln. EUR. investicijų ir 200 naujų darbo vietų. Paslaugų centrai, dėl mažesnių investicijų, neatitiktų stambių investicijų kriterijaus. Stambiam investitoriui būtų suteikiamas žaliasis koridorius, stambiam projektui - valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas. Su investuotoju būtų sudaroma stambaus projekto investicijų sutartis. Taip pat siūloma investuotojui netaikyti tam tikrų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatuose numatytų reikalavimų, numatyti koordinuojančią instituciją - ŪM, LRV įkurti konsultacinį komitetą ir t.t.)
2018-09-19
Pristatyta komisijos posėdyje

16.
2018-09-19
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Dėl talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimo
(Ūkio ministerijos atstovė informavo, kad 83 proc. užsienio investuotojų (Lietuvos darbdaviai taip pat) teigia, kad rinkoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. LRV užsibrėžė 2020 metais pasiekti 20 poziciją „Pasaulio talentų konkurencingumo indekso“. Tuo tikslu yra įgyvendinami 4 projektai - talentų pritraukimo padalinio įkūrimas ir įveiklinimas, paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimas, į Lietuvą sugrįžusių ir atvykusių aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir jų šeimų integravimo modelio sukūrimas ir imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimos nariams pritraukti, gerinimas.)
2018-09-19
Pristatyta komisijos posėdyje

17.
2018-06-20
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Dėl "Globalios Lietuvos" programos
(URM pristatė „Globalios Lietuvos“ programos 2017 metų ataskaitą. Programos koordinatorė - URM, programą įgyvendina kartu su įvairiomis institucijomis ir įstaigomis. Programos veiklos finansuojamos iš asignavimų valdytojams skirtų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. URM sukūrė programos koordinatorių tinklą. Programoje patvirtinti prioritetai - tautinio tapatumo išlaikymas, įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą skatinimas, ryšių su Lietuva stiprinimas, grįžimo į Lietuvą skatinimas, jungiančios komunikacinės erdvės kūrimas ir įsitraukimo į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje skatinimas. 2017 metų Programos biudžetas - 3 659,4 tūkst. Eur. Rengiamas naujos programos modelis (Globali Lietuva 2020-2030), kuris bus orientuotas į 3 prioritetus - tautinio tapatumo išlaikymą užsienyje, diasporos įsitraukimą į valstybės gyvenimą ir grįžimo skatinimą. EBPO 2018 m. vertino ir pateikė rekomendacijas - “Globalios Lietuvos“ programa pasiekia nedidelę dalį diasporos ir yra per mažai finansuojama taip pat kyla rizika, kad per daug vertinami („apdovanoti“) grįžtantys emigrantai, taip nuvertinami neišvykusieji.)
2018-06-20
Pristatyta komisijos posėdyje

18.
2018-06-20
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl Lietuvos Respublikos migracijos procedūrų
(LRV pristatė tarpžinybinės darbo grupės pasiūlymus tobulinant Lietuvos Respublikos migracijos procedūras. Darbo grupė siekė 3 tikslų - sudaryti palankias sąlygas trūkstamos darbo jėgos atvykimui, apsaugoti Lietuvos darbo rinką nuo socialinio dempingo apraiškų ir stiprinti nacionalinį saugumą užkardant su migracija susijusias grėsmes. Buvo informuota apie priemones, kurios lengvintų reikalavimus ir procedūras ir priemones, kurios griežtintų reglamentavimą.)
2018-06-20
Pristatyta komisijos posėdyje

19.
2018-05-23
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-07-02
2018-07-03

20.
2018-04-18
Migracijos komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl Migracijos departamento prie VRM pertvarkos
(VRM informavo apie migracijos funkcijų pertvarkos projektą. Šiuo metu migracijos srautai į Lietuvą auga kartais, migracijos politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijos yra išskaidytos per keletą vykdomosios valdžios institucijų, trūksta visa apimančio požiūrio į migracijos politiką, nėra užtikrinamas konstruktyvus bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų, tame tarpe ir su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais ir galiojantys teisės aktai neužtikrina vieningos migracijos politikos. Pagrindinės migracijos valdymo kryptys yra sutelktos VRM, SADM, ŪM ir URM įvairiose įstaigose. ES šalyse narėse labiausiai paplitusi praktika, kai migracijos politika įgyvendinama specializuotoje tarnyboje. VRM siūlo sudaryti LRV migracijos komisiją, kuri siūlytų LRV priimti sprendimus, susijusius su migracijos procesų koordinavimu ir kuo daugiau migracijos procesų valdymo funkcijų perduoti įgyvendinti vienai VRM pavaldžiai įstaigai - Migracijos departamentui prie VRM. Siūloma jungti policijos ir Migracijos departamento prie VRM funkcijas. Pertvarkos įgyvendinimas vyks nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d.)
2018-04-18
Pristatyta komisijos posėdyje