Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
41.
2023-04-05
Europos reikalų komitetas
 
Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, integruoto plano įgyvendinimo ataskaitos (Energetikos blokas, Tarpta
Išklausyta informacija.

42.
2021-04-07
Biudžeto ir finansų komitetas
 
"Covid-19 testų kainos ir kokią įtaką turėjo PVM lengvata".
(Išklausyta informacija)

43.
2022-07-08
Europos reikalų komitetas
 
Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2022 m. liepos–gruodžio mėnesiais prioritetų pristatymas
Išklausyta informacija apie Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2022 m. liepos–gruodžio mėnesiais prioritetus

44.
2023-01-11
Europos reikalų komitetas
 
Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2022 m. liepos–gruodžio mėnesiais rezultatų pristatymas ir aptarimas
Išklausyta informacija apie Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2022 m. liepos–gruodžio mėnesiais rezultatus.


46.
2021-10-27
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Darbo grupės dėl Profesinio mokymo įstatymo peržiūrėjimo rezultatų (parengto projekto) pristatymas
(Išklausyta informacija)

47.
2022-05-25
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Jaunimo reikalų agentūra
Darbo su niekur nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis sistemos įgyvendinimas ir plėtra
(Išklausyta informacija)


49.
2020-12-02
Žmogaus teisių komitetas
 
Dėl savanoriškos praktikos sąlygų reglamentavimo problemų
(Vykdydamas parlamentinę kontrolę Žmogaus teisių komitetas 2020-12-06 dienos posėdyje svarstė klausimą dėl savanoriškos praktikos sąlygų reglamentavimo problemų ir nutarė parengti Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo pakeitimo projektą.)

50.
2024-02-13
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Vyriausioji rinkimų komisija
Komitetas baigė parlamentinę kontrolę.

51.
2023-03-09
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Dėl AB “Lietuvos geležinkeliai” lokomotyvų saugos sistemos
Komiteto nariai išklausė institucijų pateiktą informaciją.

52.
2022-03-16
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Dėl AB Lifosa susidariusios situacijos ryšium su įmonės veiklai pritaikytomis sankcijomis
(NUTARTA: 1. Konstatuoti, kad: 1.1. AB „Lifosa“ dirba daugiau kaip tūkstantis darbuotojų ir net tokiam regionui kaip Kėdainiai tai sudaro ženklų dirbančiųjų skaičių; 1.2. Bendrovė Kėdainių miestą aprūpina pigia šilumos energija. Nutraukus AB Lifosa veiklą, šilumą miestui tiektų Panevėžio energija, užkurdama dujinius katilus. Dėl to gyventojams ženkliai padidėtų šildymo kaina. O tai, be prarastų darbo vietų, gyventojams būtų papildomas ekonominis smūgis; 1.3. AB Lifosos produkcija skirta žemės ūkio naudmenoms gerinti (iš esmės - tai maisto produktų gamybai) ir yra svarbi Lietuvoje ir pasaulyje mineralinių trąšų bei pašarų priedų gamintoja; 1.4. Bendrovės produkcijos eksporto logistikos grandinėje sukuriama ženkli pridėtinė vertė ir darbuotojų užimtumas; 1.5. AB Lifosa galėtų gaminti trąšas be žaliavų iš Rusijos ir Baltarusijos; 1.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įtraukęs AB Lifosa į sąrašą pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams taikant aukštesniojo lygio reikalavimus ar juos viršija; 2. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 2.1. Esant poreikiui – teikti Seimui ypatingos skubos tvarka svarstyti reikalingus įstatymų pakeitimus; 2.2. Atsižvelgiant į AB Lifosa galimybę paklausią ir strategiškai svarbią produkciją gaminti be įvežtinės žaliavos iš sankcionuotų valstybių – ateityje spręsti klausimą dėl bendrovės galimo akcininkų struktūros keitimo. 3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai: 3.1. Įvertinti galimybę sudaryti sąlygas AB Lifosa veiklai, įvertinus bendrovės pateiktą informaciją apie jai būtinus atlikti mokėjimus (darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, komunalinėms paslaugoms ir pan.) ir mokėjimus, kurie nėra susiję su lėšų pervedimu sankcionuotiems asmenimis (bendrovės kontrolinio akcijų paketo savininkui (-ams). Šį laikotarpį taip pat būtų galima tikslingai išnaudoti maksimaliai sprendžiant aplinkosauginius, ekologijos klausimus; 3.2. Įvertinti ES praktiką ir patirtį, sprendžiant sankcijų taikymo įmonėms klausimus ir, esant poreikiui, teikti teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, nustatančius įmonių, kurioms taikomos sankcijos, veiklą. 3.3. Esant poreikiui – nedelsiant inicijuoti tarpinstitucinį (Vyriausybės lygio) susitikimą AB Lifosa klausimams spręsti. )

53.
2022-12-07
Audito komitetas
Energetikos ministerija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Litgrid AB
Dėl AB „Litgrid“ gaunamų perkrovų pajamų panaudojimo, valdysenos ir veiklos rezultatų
Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

54.
2024-03-27
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos energetikos agentūra
Dėl AEI energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų situacijos apžvalgos

55.
2024-06-12
Kaimo reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

56.
2023-09-13
Kaimo reikalų komitetas
 
Dėl agrodronų naudojimo žemės ūkyje
(Nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad teisės aktuose kuo greičiau būtų nustatytas aiškus dronų, naudojamų žemės ūkyje, teisinis statusas, jų įsigijimas pasinaudojant žemės ūkio programų parama, naudojimo galimybės ir tvarka. Iki šių metų lapkričio 30 d. priimti visus reikiamus teisės aktus arba pateikti jų projektus atsakingoms institucijoms. Taip pat, su socialiniais partneriais aptarti kokios medžiagos ir produktai galėtų būti leidžiami naudoti žemės ūkyje pasitelkiant dronus. )
Priimtas sprendimas. Komiteto nariams pristatyta informacija

57.
2021-09-29
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų
(Nutarta inicijuoti Seimo nutarimo projektą, kuriuo būtų patvirtinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų nauja redakcija.)

58.
2024-03-27
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos
(Išklausyta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita. Domėtasi esamamo teisės aktų reglamentavimo tobulinimo ir žmogiškųjų išteklių klausimais. Komiteto nariai kitų metų ataskaitoje pasiūlė akcentuoti kokybinius rodiklius, o ne kiekybinius. )

59.
2022-04-20
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 metų ataskaitos
(Išklausyta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita. Komiteto nariai pasiūlė surengti diskusija dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos tobulinimo galimybių.)

60.
2023-03-29
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2022 metų ataskaitos
(Komitetas išklausė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2022 m. veiklos ataskaitą. Komiteto nariai domėjosi dirbtinio intelekto ir akademinės etikos santykiu rengiant mokslo publikacijas, skundų nagrinėjimo tvarka ir rezultatais, plagiato apimtimis aukštosiose mokyklose, siūlymais rengiamiems teisės aktams.)