Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
41.
2022-04-13
Žmogaus teisių komitetas
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas

42.
2022-04-13
Žmogaus teisių komitetas
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas

43.
2022-01-19
Žmogaus teisių komitetas
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Dėl Lietuvos Respublikoje esančių migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimo (Vaiko teisių apsaugos kontrolierės pažymos dėl nelydimų nepilnamečių, dėl užsieniečių migrantų vaikų padėties apgyvendinimo centruose, dėl galimo vaikų, neįleistų
(2022-01-19 Seimo Žmogaus teisių komitetui buvo pristatyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos atlikti tyrimai dėl nelydimų nepilnamečių, dėl užsieniečių migrantų vaikų padėties apgyvendinimo centruose ir dėl galimo vaikų, neįleistų į Lietuvos teritoriją, teisių ir interesų pažeidimo.Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė pažymėjo, kad tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai numato, jog amžiaus nustatymo tyrimas turi būti atliekamas tik gavus nepilnamečio užsieniečio ir jo teisėto atstovo sutikimą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad identifikuojant nelydimus nepilnamečius, nebuvo laikomasi procedūrinių garantijų, ir amžiaus nustatymo tyrimai buvo atliekami nesant paskirto atstovo. Tyrime taip pat teigiama, kad sutikimo tyrimui forma nėra reglamentuota teisės aktuose, kaip ir nėra numatyta tyrimo apskundimo procedūra. Pristatydama kitą tyrimą – dėl užsieniečių migrantų vaikų padėties apgyvendinimo centruose, kontrolierė pažymėjo, kad ne visiems Lietuvoje apgyvendintiems migrantų vaikams užtikrinta teisės aktuose numatyta ugdymo pradžia. Pasak E. Žiobienės, vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimas, švietimo paslaugų teikimas yra pagrindinės vaiko gerovės sąlygos. Tyrime akcentuojama, kad teikiant nepilnamečiams migrantams ir jų šeimoms paslaugas, susiduriama su socialinių darbuotojų trūkumu, ypač Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose. Įvertinus traumuojantį laisvės apribojimo poveikį vaikų sveikatai, migrantų vaikams apgyvendinimo vietose taip pat nuolat kyla didelis psichologinės pagalbos poreikis. Kaip ir socialinių paslaugų, psichologinės pagalbos trūkumas – viena opiausių problemų, kurios sprendimui turėtų būti imamasi neatidėliotinų veiksmų. Tyrime pabrėžiama, kad nepakankamas paslaugų prieinamumas nepatenkina individualių vaikų poreikių. Kontrolierė pažymoje iškėlė dar vieną problemą – gimę Lietuvoje vaikai nėra registruojami civilinės metrikacijos įstaigoje. Nesant vieningos atsakingų institucijų nuomonės dėl gimusių vaikų registracijos, Komitetas siūlo Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms išanalizuoti esančią praktiką bei ieškoti sprendimų, siekiant įgyvendinti vaiko teisę į gimimo registravimą, ir esant poreikiui, tobulinti teisės aktus. Pristatydama atliktą tyrimą dėl galimo vaikų, neįleistų į Lietuvos teritoriją 2021 m. lapkričio 6 d. ir 2021 gruodžio 1 d., teisių ir interesų pažeidimo, E. Žiobienė pažymėjo, kad vertinant oro sąlygas ir kelionės maršrutą, manytina, jog pareigūnų sprendimas neįleisti šeimų su nepilnamečiais vaikais į Lietuvos teritoriją neatitiko Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 67 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl pareigos atsižvelgti į geriausius vaiko ir pažeidžiamų asmenų interesus bei to paties įstatymo 2 straipsnio 71 ir 182 dalyse įtvirtintos nuostatos dėl humanitarinių priežasčių bei pažeidžiamų asmenų. Komitetas siūlo atsakingoms ministerijoms išnagrinėti bei įvertinti pažymose pateiktus pasiūlymus ir pateikti Komitetui informaciją apie priemones, kurių numatoma imtis įgyvendinant vaiko teisių apsaugos kontrolierės pateiktus siūlymus.)

44.
2022-05-11
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Migracijos departamentas
Dėl Lietuvos Respublikoje esančių migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimo (smurto atvejų tyrimas, teisinės pagalbos teikimas, pažeidžiamumo vertinimo kriterijų ir pagalbos teikimo sistemos sukūrimas, laikino išvykimo iš laikino apgyvendinimo

45.
2022-01-19
Žmogaus teisių komitetas
 
Valstybės kontrolės 2022 m. veiklos planas
(​Susipažinti su pateiktu Valstybės kontrolės 2022 m. veiklos planu ir įvertinus būsimų valstybės auditų aktualumą kuruojamoms Komiteto veiklos sritims, įtraukti auditų rekomendacijų svarstymą į Komiteto šių metų darbo planus.​)
 

46.
2022-09-28
Žmogaus teisių komitetas
 
„Susitaikymo“ ir „laidavimo“ instrumentų taikymo bei piniginių bausmių (baudų) skyrimo baudžiamosios justicijos bylose smurto artimoje aplinkoje atvejais problemos

47.
2022-11-23
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga Valstybės kontrolė Lietuvos negalios organizacijų forumas
Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė

48.
2023-04-26
Žmogaus teisių komitetas
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2022 m. veiklos ataskaita

49.
2022-03-23
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita

50.
2022-03-30
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Kalėjimų departamentas
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos psichologinio mikroklimato tyrimo ataskaitos pristatymas
(Komitetas išklausė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos psichologinio mikroklimato tyrimo ataskaitos pristatymą.)

51.
2022-03-30
Žmogaus teisių komitetas
Seimo kontrolierių įstaiga
Seimo kontrolierių įstaigos 2021 m. veiklos ataskaita
(Komitetas išklausė Seimo kontrolierių 2021 m veiklos ataskaitą.)

52.
2022-03-16
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Seimo kontrolierių įstaiga Migracijos departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybė Lietuvoje Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Seimo kontrolierių 2022 m. sausio 24 d. ataskaitos dėl žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo Kybartų užsieniečių registracijos centre svarstymas
(1. Konstatuoti, kad Komitetas išklausė Seimo kontrolierių 2022 m. sausio 24 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo Kybartų užsieniečių registracijos centre. 2. Kreiptis į Migracijos departamentą ir pavesti atlikti kokybinį vertinimą, kaip Migracijos departamento paskirti teisiniai atstovai supažindina užsieniečius su jų atžvilgiu priimtais teismo sprendimais. 3. Kreiptis į Migracijos departamentą ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir paprašyti pateikti Komitetui statistiką dėl individualių administracinių sprendimų, priimtų užsieniečių atžvilgiu dėl jų teisės laisvai judėti apribojimų, pratęsimo. 4. Komiteto vardu kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą su pavedimu sukurti vidinę procedūrą, siekiant veiksmingai ištirti ir įvertinti kylančias konfliktines situacijas Užsieniečių registracijos bei laikino apgyvendinimo vietose. Taip pat paraginti atlikti nepriklausomus tyrimus dėl jau įvykusių smurto atvejų ir pateikti informaciją apie priimtus sprendimus. 5. Komiteto vardu kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ir Vidaus reikalų ministerijas su pavedimu, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro patirtimi ir pasinaudojant ekspertine pagalba, sukurti vieningus pažeidžiamumo vertinimo kriterijus ir sukurti sistemą, veiksmingai atliepiančią pažeidžiamų asmenų poreikius. Pritarta bendru sutarimu. )

53.
2023-03-29
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Generalinei prokuratūra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Ryšių reguliavimo tarnyba Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis
2022 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga

54.
2022-02-09
Žmogaus teisių komitetas
 
Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano įgyvendinimo

55.
2023-04-19
Žmogaus teisių komitetas
Seimo kontrolierių įstaiga
Seimo kontrolierių veiklos 2022 m. ataskaita

56.
2023-04-19
Žmogaus teisių komitetas
 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 52-osios sesijos rezultatų ir Lietuvos prioritetų pristatymas

57.
2021-12-15
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
VŠĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas; Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija; Neįgaliųjų reikalų departamentas; Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; Lietuvos negalios organizacijų forumas
Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) atlikta Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ( Konvencija) įgyvendinimo 2020 m. stebėsenos ataskaita
(2021-12-15 Žmogaus teisių komitetui buvo pristatyta Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) atlikta Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ( Konvencija) įgyvendinimo 2020 m. stebėsenos ataskaita. Ataskaitos tikslas – pateikti išsamią informaciją, nurodant esmines šiai Konvencijai prieštaraujančias sritis, spragas ar neatitikimus, siekiant, kad šie trūkumai būtų pašalinti, bei identifikuoti, kiek žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos veiklos rezultatai yra susiję su Konvencijos nuostatomis ir jų įgyvendinimu. 2018 m. prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos buvo įsteigta nepriklausoma žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija (Komisija prie LGKT), kuri vykdo JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną Lietuvoje. Komisija ŽTK nariams pristatė 2020 m. pabaigoje atlikto tyrimo ,,Žmonių su negalia ir jų šeimų patirtys pandemijos metu“ rezultatus. Komitetas, susipažinęs su ŽTSI pateikta ataskaita ir Komisijos prie LGKT rekomendacijomis, nusprendė kreiptis į atsakingas valstybės institucijas su prašymu įvertinti pateiktas rekomendacijas ir pateikti Komitetui informaciją, kokių veiksmų planuojama imtis, siekiant užtikrinti asmenų su negalia žmogaus teises ir pagrindines laisves bei tinkamą Konvencijos nuostatų įgyvendinimą. )

58.
2022-11-16
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Kalėjimų departamentas Lietuvos probacijos tarnyba
Probacijos tarnybos pertvarka: autonomiškumas, probacijos vykdymas ir pataisos įstaigų pareigūnų veiklos organizavimas

59.
2022-03-09
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Migracijos departamentas
Dėl Lietuvos Respublikos teikiamos humanitarinės pagalbos ir paramos žmonėms, bėgantiems nuo karo Ukrainoje
(Komitetas išklausė atsakingų Lietuvos institucijų informaciją apie Lietuvos Respublikos teikiamą humanitarinę pagalbą ir paramą žmonėms, bėgantiems nuo karo Ukrainoje.)

60.
2022-02-25
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba Migracijos departamentas Savivaldybių asociacija Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras
Lietuvos institucijų pasirengimas galimam karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui Lietuvoje
(1. Konstatuoti, kad Komitetas išklausė Lietuvos institucijų informaciją apie pasirengimą galimam karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui Lietuvoje. 2. Rekomenduoti Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms peržiūrėti teisės aktus ir įvertinti, ar jie leidžia operatyviai reaguoti į situacijas, susijusias su humanitarinės pagalbos teikimu asmenims, bėgantiems nuo karo Ukrainos Respublikoje. 3. Užtikrinti maksimalų būtinos informacijos prieinamumą visomis įmanomomis priemonėmis į Lietuvą atvykstantiems žmonėms. 4. Turėti aiškiai įvardintas galimybes dėl biudžeto asignavimo ir resursų, skirtų nuo karo bėgančių žmonių poreikių tenkinimui, paskirstymo. Pritarta bendru sutarimu.)