Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas

82.
2024-04-03
Audito komitetas
 
Komiteto nariai išklausė INVEGA pateiktą informaciją.

83.
2024-04-03
Audito komitetas
 
Lietuvos ekonominės raidos scenarijaus 2024–2027 m. ir Valstybės kontrolės išvados dėl jo pristatymas
Komiteto nariams pristatytas 2024–2027 m. ekonominės raidos scenarijus ir Valstybės kontrolės išvada dėl jo.

84.
2024-04-03
Aplinkos apsaugos komitetas
 
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos reformos įgyvendinimo eigos
(išklausyta informacija )

85.
2024-03-29
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Subalansuotos ir tvarios teritorinės plėtros iššūkiai: „Lietuva 2050“ nuostatų įgyvendinimas ir teritorinės plėtros strateginių dokumentų atnaujinimas
(NUTARTA: Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. gruodžio 23 d. Seimas nutarimu Nr. XIV-2466 patvirtino valstybės pažangos strategiją „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ (toliau – Vizija „Lietuva 2050“), kuri naujai formuluoja Lietuvos politinės, socialinės, ekonominės raidos perspektyvą ir turi aiškiai išreikštą teritorinės raidos dimensiją, siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. inicijuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos (toliau – Koncepcija) ir Koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano atnaujinimą, siekiant suderinti Vizijos „Lietuva 2050“ ir Koncepcijos nuostatas; 2. parengti Koncepcijos stebėsenos ataskaitą, įvertinant kas Koncepcijoje taisytina, vadovaujantis Vizijos „Lietuva 2050“ nuostatomis ir atsižvelgiant į nuo Koncepcijos patvirtinimo pasikeitusias geopolitines aplinkybes; 3. inicijuoti techninį Koncepcijos sutvarkymą, panaikinant nuorodas į nebegaliojančius dokumentus, ištaisyti pasikeitusius įstaigų pavadinimus ir kitus techninius neatitikimus; 4. šalies teritorinės raidos strateginių dokumentų atnaujinimą ir įgyvendinimą pavesti koordinuoti toms pačioms struktūroms, kurios bus atsakingos už Vizijos „Lietuva 2050“ įgyvendinimo koordinavimą; 5. nuolat informuoti Komitetą apie Koncepcijos atnaujinimo procesą. )

86.
2024-03-27
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos energetikos agentūra
Dėl AEI energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų situacijos apžvalgos

87.
2024-03-27
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

88.
2024-03-27
Kultūros komitetas
 
LRTK taikoma autorių teisių apsauga ir skaitmeninio piratavimo mastas Lietuvoje
(Išklausyta Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pateikta informacija dėl skaitmeninio piratavimo masto Lietuvoje 2023 m.)

89.
2024-03-27
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Komitetas baigė parlamentinę kontrolę.

90.
2024-03-27
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos policija Valstybės saugumo departamentas Nacionalinio krizių valdymo centras Užsienio reikalų ministerija „Freedom House“ Lietuvos sk.
Dėl demokratinėms opozicinėms jėgoms atstovaujančių asmenų saugumo užtikrinimo

91.
2024-03-27
Audito komitetas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Komiteto nariai išklausė Krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją.

92.
2024-03-27
Audito komitetas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
VĮ Turto bankas
Komiteto nariai išklausė VĮ Turto banko pateiktą informaciją.

93.
2024-03-27
Kultūros komitetas
Lietuvos radijo ir televizijos komisja
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos taikoma autorių teisių apsauga ir skaitmeninio piratavimo mastas Lietuvoje 2023 m.
(Išklausyta Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pateikta informacija dėl skaitmeninio piratavimo masto Lietuvoje 2023 m.)

94.
2024-03-27
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos
(Išklausyta Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita. Domėtasi esamamo teisės aktų reglamentavimo tobulinimo ir žmogiškųjų išteklių klausimais. Komiteto nariai kitų metų ataskaitoje pasiūlė akcentuoti kokybinius rodiklius, o ne kiekybinius. )

95.
2024-03-27
Švietimo ir mokslo komitetas
Valstybinė darbo inspekcija
Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM akademija, ekspertų atranka)
(1. Prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos įvertinti, ar Tūkstantmečio mokyklų programos ekspertų atranka buvo vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų. 2. Prašyti Centrinės projektų valdymo agentūros Komitetui posėdyje pristatyti informaciją apie ES lėšomis finansuojamų projektų valdymo, kokybės užtikrinimo tvarką. )
Gautas VDI atsakymas

96.
2024-03-27
Aplinkos apsaugos komitetas
 
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos kontrolės veiksmingumo stiprinimo
(išklausyta informacija)

97.
2024-03-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
„Lietuva 2050“: vizijos įgyvendinimo tolesni žingsniai. Konceptualus aptarimas.
(NUTARTA: 1. Seimo Ateities komitetui iniciuoti teisės aktų pakeitimus, siekiant įgyvendinti valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ nuostatą dėl Vyriausybės įgaliotojo aukšto (ne žemesnio kaip Vyriausybės kanclerio pavaduotojo) lygio pareigūno pareigybės įsteigimo. 2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Valstybės pažangos tarybos (VPT) tolesnės veiklos organizavimo, įsteigiant nuolat veikiantį VPT sekretoriatą. 3. Prašyti Vyriausybės nuolat informuoti Seimo Ateities komitetą apie valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ įgyvendinimo eigą. )

98.
2024-03-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nacionalinis pažangos planas: kokių sprendimų reikia, siekiant jį suderinti su vizija „Lietuva 2050“?
(NUTARTA. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. iki 2024 m. rugsėjo 10 d. pradėti Nacionalinio pažangos plano (NPP) peržiūros procesą, remiantis valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ (toliau – Vizija) valstybės ateities vizijos ir strateginių ambicijų iniciatyvomis pagal svertinių iniciatyvų žemėlapį ir atitinkamas nacionalines darbotvarkes. 2. peržiūrint NPP įvertinti tikslingumą parengti nacionalines darbotvarkes, apimančias įgyvendinimo kelrodžius iki 2050 m., skirtas įgyvendinti Vizijos pažangos kryptims ir jos horizontaliesiems elementams (jungiamiesiems principams) ir stiprinti Vizijos pamatui. )