Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas


43.
2024-03-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nacionalinis pažangos planas: kokių sprendimų reikia, siekiant jį suderinti su vizija „Lietuva 2050“?
(NUTARTA. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. iki 2024 m. rugsėjo 10 d. pradėti Nacionalinio pažangos plano (NPP) peržiūros procesą, remiantis valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ (toliau – Vizija) valstybės ateities vizijos ir strateginių ambicijų iniciatyvomis pagal svertinių iniciatyvų žemėlapį ir atitinkamas nacionalines darbotvarkes. 2. peržiūrint NPP įvertinti tikslingumą parengti nacionalines darbotvarkes, apimančias įgyvendinimo kelrodžius iki 2050 m., skirtas įgyvendinti Vizijos pažangos kryptims ir jos horizontaliesiems elementams (jungiamiesiems principams) ir stiprinti Vizijos pamatui. )

44.
2024-03-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
„Lietuva 2050“: vizijos įgyvendinimo tolesni žingsniai. Konceptualus aptarimas.
(NUTARTA: 1. Seimo Ateities komitetui iniciuoti teisės aktų pakeitimus, siekiant įgyvendinti valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ nuostatą dėl Vyriausybės įgaliotojo aukšto (ne žemesnio kaip Vyriausybės kanclerio pavaduotojo) lygio pareigūno pareigybės įsteigimo. 2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Valstybės pažangos tarybos (VPT) tolesnės veiklos organizavimo, įsteigiant nuolat veikiantį VPT sekretoriatą. 3. Prašyti Vyriausybės nuolat informuoti Seimo Ateities komitetą apie valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ įgyvendinimo eigą. )

45.
2023-06-02
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dirbtinis intelektas: galimybės ir grėsmės
(1. Pripažinti, kad dirbtinis intelektas (toliau – DI) yra įrankis, svarbus dėl savo potencialo ir gebantis pakeisti visuomenės socialinį gyvenimą, darbo būdą ir skatinantis inovacijų plėtrą. 2. Įvertinti, kad DI vystymosi tempai gerokai viršija bet kurios tradicinės reguliavimo sistemos galimybes neatsilikti, todėl reguliuoti nacionalinius visuomeninius santykius DI kontekste, nėra tikslinga. Galiojanti Europos Sąjungos juridikcija, tarptautinių normų ir standartų formos bei DI savireguliacija šiuo metu išlieka geriausia alternatyva tam tikriems šios technologijos suvaržymams. 3. Atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) dėmesį, kad vienas iš svarbiausių DI iššūkių bus rasti tinkamą reguliavimo ir privalomos teisės normų pusiausvyrą, todėl rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais DI klausimais, siūloma naudotis teisinio reguliavimo išimtimis, kurios būtų naudingos Lietuvai. 4. Rekomenduoti Vyriausybei, tam tikrose DI naudojimo srityse, kaip pvz., autonominėse transporto priemonėse ir pan., kur tikėtina žala gali būti ypač didelė, apsvarstyti ,,kietojo“ reguliavimo galimybę. 5. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: 5.1. atsižvelgti į Europos Komisijos rekomendacijas dėl Lietuvos 2023 m. nacionalinės reformų darbotvarkės su Tarybos nuomone dėl 2023 m. Lietuvos stabilumo programos Nr. COM(2023) 615, sutelkiant Lietuvos pastangas į darbo jėgos perėjimo rėmimą – perkvalifikavimą ir įgūdžių tobulinimą, tuo užpildant talentų spragas bei išliekant konkurencingiems. Tuo pačiu, nukreipti valstybės pastangas į darbo jėgos paruošimą ateities darbui, su kuriuo artimiausiu metu susidurs dirbtinio intelekto bei kitų naujų technologijų slenksčio darbuotojai. 5.2. įvertinti Singapūro Respublikos Vyriausybės iniciatyvą „MySkillsFuture“, skirtą gyventojams tobulinti savo mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, suteikiančius jiems pranašumą darbo rinkoje įvaldant DI priemones, su galimybe kurti Lietuvoje panašaus profilio vieno langelio portalą. 6. Prašyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie numatomus atlikti veiksmus, priemones ir konkrečius jų įgyvendinimo terminus, atliepiant Ateities komiteto pateiktas rekomendacijas. 7. Tęsti šį parlamentinės kontrolės klausimą ir Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos metu, kadangi skaitmeninė Lietuva yra vienas iš prioritetinių Ateities komiteto darbotvarkės klausimų. )

46.
2023-03-24
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

47.
2023-03-17
Ateities komitetas
DĖL KVANTINIŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMO LIETUVOJE (Komiteto 2023 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. 122-S-1 ) ,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija


49.
2022-04-15
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

50.
2022-04-08
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui.
(Pristatyta VĮ Investuok Lietuvoje parengta studija "Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui".)

51.
2022-04-01
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Viešojo valdymo reforma: principai, tikslai ir siekiami rezultatai. Valstybės tarnybos strateginė pertvarka.
(1. Išklausyta informacija dėl planuojamos viešojo sektoriaus ir valstybės tarnybos pertvarkos. 2. Komitetas vykdys tęstinę parlamentinę kontrolę.)


53.
2022-01-14
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Krizių valdymo mechanizmas Lietuvoje: pamokos ir ateitis
(Susipažinus su kuriamo integruoto šalies ekstremalių situacijų ir krizių valdymo modelio esme ir jo pagrindiniais aspektais, aptarus būsimo Nacionalinio krizių valdymo centro struktūrą ir veikimo principus, išklausius informaciją apie įvairius krizių valdymo modelius Lietuvoje ir efektyvios krizės valdymo sistemos bruožus, kurie atliepia globalius pokyčius ir atitinka pažangiausias Vakarų valstybių krizių valdymo tendencijas, įvertinus dabartinę nacionalinės krizių valdymo sistemos būklę, pastebint efektyvios komunikacijos trūkumą, jos reaktyvumą, institucinės koordinacijos stoką, teisinio reguliavimo spragas bei kuklų analitikos panaudojimą, akcentavus, kad planai įsteigti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą tik 2023 m. IV ketv. nėra ambicingi, siekiant greito esminio proveržio Lietuvos krizių valdymo sistemoje, kuris integruotų skirtingas krizių valdymo sritis ir įvairius kontekstus bei inovatyvius organizacinius-vadybinius sprendimus, nes nuolat besikeičianti saugumo aplinka reikalauja stiprinti valstybės krizių prevencijos ir valdymo pajėgumus: 1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.1. Įteisinant krizių valdymo sistemos pertvarką, nedelsiant parengti ir ne vėliau kaip iki š. m. kovo 1 d. pateikti Seimui teisės aktų pakeitimų projektus, reikalingus pasirinktam krizių valdymo modelio įgyvendinimui. 1.2. Kol bus priimti krizių valdymo sistemos pertvarkai reikalingi teisės aktai, lygiagrečiai atlikti parengiamuosius darbus, reikalingus Nacionalinio krizių valdymo centro, veikiančio centralizuotai, horizontaliai „dengiančio“ Lietuvą, su pilnais įgaliojimais ir būtinais resursais, įkūrimui. 1.3. Įvertinti esamos kritinės infrastruktūros objektų atsparumo ir saugumo būklę. 1.4. Užtikrinant vieno iš svarbiausių krizių valdymo komponentų – krizių komunikacijos – efektyvumą, planuoti ir rengti strateginės komunikacijos ir edukacijos kampanijas. 1.5. Atlikti COVID-19 pandemijos valdymo pamokų apibendrinimą ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d. ir pristatyti jį Seimo Ateities komitetui iki Seimo IV (pavasario) sesijos pabaigos. 2. Tęsti krizių valdymo klausimo ir būsimo centro įkūrimo parlamentinę kontrolę kituose komiteto posėdžiuose, taip pat bendruose posėdžiuose su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu. )56.
2022-12-09
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Sveikatos politikos strateginė perspektyva
(Gruodžio 9 d. bendrame Seimo Ateities komiteto ir Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo diskutuojama apie Lietuvos sveikatos sistemos strateginę perspektyvą ir sveikatos politikos ateitį. Lietuvos sveikatos rodikliai Europos Sąjungos kontekste nėra geri – mūsų šalies žmonių mirtingumo rodikliai nuo ligų, kurių galima išvengti, yra vieni aukščiausių, o gyvenimo trukmė – viena mažiausių. Sveikatos sistemos raidai didelę įtaką turi technologijų, biotechnologijų, dirbtinio intelekto, inovacijų pažanga ir besikeičiantis ligų profilis. Ekspertų manymu, ateityje sveikatos priežiūros sektorius vis labiau gręšis į personalizuotą gydymą, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, pritaikytą kiekvieno žmogaus individualiam poreikiui. Tikimasi, kad tai sudarys sąlygas pacientams gauti efektyviausią gydymą. Seimo Ateities ir Sveikatos reikalų komitetai tęs sveikatos politikos ateities klausimo nagrinėjimą komitetų posėdžiuose bei stebės, kaip sveikatos politika atsispindės rengiamoje valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2050”.)

57.
2022-12-02
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

58.
2022-11-18
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Viešojo valdymo reformos koncepcija
(Išklausyta informacija apie viešojo valdymo reformos koncepciją ir valstybės tarnybos pertvarkos eigą. )


60.
2022-03-25
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva2050“ proceso eiga
(Susipažinta su informacija apie Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva2050“ proceso eigą)