Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1201.
2021-02-11
Žmogaus teisių komitetas
 
Dėl žmonių, turinčių skirtingą galią, teisių padėties
(Sausio 11 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė parlamentinės kontrolės klausymus „Dėl žmogaus teisių padėties“. Komitetui prisistatė ir problemas įvardijo Lietuvos negalios organizacijų forumas, Žmonių su negalia komisijos prie LGKT atstovas, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.)

1202.
2021-02-10
Priklausomybių prevencijos komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos savivaldybės, Visuomenės sveikatos biurai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Dėl NTAKD parengtų rekomendacijų savivaldybėms dėl narkotikų kontrolės komisijų (NKK) veiklos stiprinimo
( Vasario 10 d. posėdyje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius Renaldas Čiužas Komisijai pristatė Departamento parengtas rekomendacijas savivaldybėms dėl narkotikų kontrolės komisijų (NKK) veiklos stiprinimo. Siekiant puoselėti gyventojų sveikatą, socialinę gerovę, svarbus yra psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo užtikrinimas tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu. Savivaldybės gali prisidėti prie subalansuotos psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikos įgyvendinimo. Pranešėjas informavo, kad Departamentas 2020 m. atlikęs savivaldybių NKK apklausą apie jų vykdytą veiklą 2019 m. bei mokymų poreikį specialistams, parengė ir išplatino rekomendacijas savivaldybėms dėl NKK veiklos stiprinimo „Rekomendacijos savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų veiklos stiprinimui“. Taip pat, Departamentas 2020 m. organizavo mokymus, kuriuose 135 NKK nariai patobulino kompetencijas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. Parengtos rekomendacijos savivaldybėms apima šiuos pagrindinius siūlymus: • Savivaldybėse steigti NKK (2019 m. NKK buvo įsteigtos ir veiklą vykdė tik 34 savivaldybėse); • pasirengti psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos programas; • atlikti vykdomų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo stebėjimą ir vertinti vykdomos veiklos rezultatus; • vadovautis patikima statistika, kuri leistų planuoti ir matuoti vykdomos psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos kokybę, užtikrinti duomenų palyginamumą; • viešinti NKK veiklą, išryškinant gerąją darbo patirtį, dalintis gerąja patirtimi su kitomis savivaldybių NKK; • stiprinti bendradarbiavimą su valstybės bei savivaldybės institucijomis, įstaigomis sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų kontrole ir vartojimo prevencija; • intensyviau bendradarbiauti ir gerinti komunikaciją tarp savivaldybėse įkurtų tarybos komitetų, komisijų bei sukurtų darbo grupių Šiuo metu rengiamame naujame strateginiame dokumente – Nacionalinė darbotvarkė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos klausimais iki 2035 metų, yra planuojama savivaldybių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos komisijų veiklos stiprinimą numatyti kaip atskirą įgyvendinimo kryptį. Komisijos nariai, dalyvaujant įvairių institucijų atstovams, aktyviai diskutavo dėl NKK tobulinimo galimybių, pasidžiaugė, kad šios rekomendacijos prisidės prie NKK darbo gerinimo, esant narių kaitumui, buvo svarstoma, ar nevertėtų pagalvoti ir apie NKK veiklos išplėtimo galimybę, neapsibrėžiant tik psichoaktyvių medžiagų kontrolės ir prevencijos kontrole. )

1203.
2021-02-10
Priklausomybių prevencijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Dėl Komisijai adresuotų kreipimusi dėl socialinio ir emocinio ugdymo užtikrinimo priemonių įtraukimo į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, Klaipėdos rajono švietimo centras, Lietuvos mokyklų vadovų as
(Priklausomybių prevencijos komisija 2021 m. vasario 10 d. posėdyje išnagrinėjo Komisijai adresuotus Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos, Klaipėdos rajono švietimo centro, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyriaus, VšĮ „Vaiko labui“, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos kreipimusis. Komisija pritaria socialinio ir emocinio ugdymo užtikrinimo priemonių įtraukimui į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Komisija rekomenduoja Vyriausybės kanceliarijai, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengimą, derinimo ir viešo aptarimo stadijose, aktyviai diskutuoti su suinteresuotomis institucijomis, atsižvelgti į poreikį tobulinti planą ir užtikrinti socialinio ir emocinio ugdymo horizontalią integraciją į švietimo turinį. )

1204.
2021-02-10
Kultūros komitetas
 
Dėl Kaune Ąžuolyno parke numatomos įrengti automobilių stovėjimo aikštelės
(NUTARTA: 1. Siūlyti Kauno miesto savivaldybei: 1.1. Paimti visuomenės poreikiams Vydūno alėjos 4-uoju numeriu pažymėtą sklypą, išsaugant Kauno Ąžuolyno objektų komplekso vientisumą, panaudojant jį gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams, t. y. Ąžuolyno parko, priklausančio Natura 2000 tinklui, reikmėms bei visuomenės rekreaciniams tikslams. 1.2. Inicijuoti ir užtikrinti, kad tinkamai būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas, išvados pateiktos visuomenei svarstyti bei skelbiamos viešai. 1.3. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus numatyti ir kitus alternatyvius automobilių parkavimo problemos sprendimo būdus. 2. Siūlyti Nacionalinei žemės tarnybai pritarti Vydūno alėjos 4-uoju numeriu pažymėto sklypo paėmimui visuomenės reikmėms, panaudojant jį gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams. )

1205.
2021-02-10
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos aeroklubas, Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos motociklų sporto federacija, Lietuvos motorlaivių sporto federacija, Lietuvos vandens motociklų sporto federacija
Techninių sporto šakų federacijų veiklos pristatymas ir problematika
(Išklausyta informacija)

1206.
2021-02-10
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
 
2021-01-08 Valstybės kontrolės 2021 m. veiklos planas
Išklausyta informacija dėl 2021 m. sausio 8 d. Valstybės kontrolės 2021 m. veiklos plano

1207.
2021-02-10
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
 
2020-12-14 valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-14 „Ar užtikrinama, kad antstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos būtų vykdomos efektyviai“
(

)

Komitetas paprašė Teisingumo ministerijos iki 2021 m. vasario 1 d. pateikti informaciją apie valstybinio audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo planus.

Išklausyta informacija dėl 2020 m. gruodžio 14 d. Valstybinio audito ataskaitos Nr. VAE-14 „Ar užtikrinama, kad antstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos būtų vykdomos efektyviai“1209.
2021-02-10
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Valstybės pagalbos priemonių verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19, įgyvendinimas antrojo karantino Lietuvoje laikotarpiu
(Išklausyta informacija)
Išklausyta informacija

1210.
2021-02-10
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Dėl žmogaus teisių pažeidimų prieš gimdyves
(Vasario 10 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė parlamentinės kontrolės klausymus dėl moterų teisių. Komitete buvo gautas skundas „Dėl žmogaus teisių pažeidimų prieš gimdyves“, pasirašytas VšĮ „Stebėk teises“, Lietuvos žmogaus teisių centro, Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos, Lietuvos dulų asociacijos. Skunde kreipiamasi dėl neetiško, žeminančio orumą elgesio su gimdyve ir galimai netinkama gimdyvės priežiūra sukeltų neigiamų pasekmių gimdyvės sveikatai. Žmogaus teisių gynėjos taip pat pateikė ir visuomeninės iniciatyvos „Informuotas pasirinkimas“ apklausos duomenis, kurie rodo, kad nemaža dalis 2016–2018 m. skirtingose ligoninėse gimdžiusių ir atsakiusiųjų į klausimus moterų sakė, kad gimdymo metu patyrė patyčias (15.5 proc.), gąsdinimą (11.5 proc.) ir prievartą (6.3 proc.). Atsiliepdamas į išsakytas skaudžias patirtis ir šešėlyje esančią problemą, įvertinęs tai, kad etiškas gimdymas yra žmogaus teisių dalykas, komitetas kreipėsi sveikatos apsaugos ministrą ir prašo atsižvelgti į nevyriausybinių organizacijų keliamos problemos aktualumą, inicijuoti nepriklausomą etikos principų laikymosi ir kompetencijos užtikrinimo kontrolės mechanizmą medicinos įstaigose siekiant sumažinti netinkamo elgesio su gimdyvėmis atvejus, inicijuoti patyčių prevencijos programos įgyvendinimą medicinos įstaigose siekiant supažindinti sveikatos specialistus su netinkamo elgesio pavyzdžiais, įtvirtinti akušerinio smurto sąvoką nacionaliniuose teisės aktuose ir numatyti kokia atsakomybė būtų taikoma minėto smurto naudojimo atvejais. )

1211.
2021-02-10
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos mokslo taryba.
Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir dalyvavimo konkursuose veiklos planų finansavimo 2021-2023 m.
(Nuspręsta klausimą svarstyti vėliau, kai LMT parengs narysčių apžvalgą, kurios yra reikalingos, o kurių galima atsisakyti. )

1212.
2021-02-10
Švietimo ir mokslo komitetas
 
Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) plano projekto švietimo ir mokslo dalies
(Komiteto posėdyje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Finansų ministerijos atstovai pristatė informaciją apie rengiamą RRF plano projektą, atsakė į ŠMK narių klausimus. ŠMK nariai pateikė savo pasūlymus ir pastebėjimus.)

1213.
2021-02-10
Aplinkos apsaugos komitetas
Kauno miesto savivaldybė Nacionalinė žemės tarnyba
Dėl Kaune Vydūno alėjos 4-uoju numeriu pažymėtame sklype numatomos įrengti automobilių stovėjimo aikštelės.
(NUTARTA: 1. Siūlyti Kauno miesto savivaldybei: 1.1. Paimti visuomenės poreikiams Vydūno alėjos 4-uoju numeriu pažymėtą sklypą, išsaugant Kauno Ąžuolyno objektų komplekso vientisumą, panaudojant jį gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams, t. y. Ąžuolyno parko, priklausančio Natura 2000 tinklui, reikmėms bei visuomenės rekreaciniams tikslams. 1.2. Inicijuoti ir užtikrinti, kad tinkamai būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas, išvados pateiktos visuomenei svarstyti bei skelbiamos viešai. 1.3. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus numatyti ir kitus alternatyvius automobilių parkavimo problemos sprendimo būdus. 2. Siūlyti Nacionalinei žemės tarnybai pritarti Vydūno alėjos 4-uoju numeriu pažymėto sklypo paėmimui visuomenės reikmėms, panaudojant jį gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams. Pritarta bendru sutarimu. )

1214.
2021-02-10
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Turizmo sektoriaus problemos ir paramos priemonės
(Ekonomikos komitetas, įvertindamas turizmo sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę, paramos priemones neigiamoms pasekmėms mažinti dėl COVID-19 pandemijos suvaržymų, nusprendė: 1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.1. Rengiamuose ir atnaujinamuose strateginio planavimo dokumentuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas, 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos planas ir kt.) nustatyti konkrečius uždavinius ir priemones vietinio turizmo plėtros skatinimui. 1.2. Papildyti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 1 priede „2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginių tikslų, uždavinių ir poveikio rodiklių sąrašas“ nustatyto 1.11 uždavinio „Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą“ poveikio rodiklius, numatant rodiklį ir pažangios vietinio turizmo infrastuktūros vystymo vertinimui. 1.3. Pasiūlyti išnagrinėti startuolio E-skiepų pasas sukūrimo rėmimo galimybę. 1.4. Pasiūlyti asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privalomos 14 dienų izoliacijos terminą sutrumpinti iki 7 dienų. 1.5. Pasiūlyti sudaryti galimybę šeimoms, taip pat asmenims, paskiepytiems/persirgusiems COVID-19, saugiai naudotis kaimo turizmo sodybų paslaugomis. 2. Pasiūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai: 2.1. Siekiant geriau naudoti turizmo potencialą šalies pažangai rengiamoje atnaujinamoje Nacionalinėje plėtros programoje išskirti turizmo sektorių atskira dalimi, joje numatant konkrečias priemones vietinio turizmo plėtrai ir atvykstamojo turizmo skatinimui. 2.2. Atnaujinamame Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatyti priemones vietinio turizmo plėtrai ir atvykstamojo turizmo skatinimui, laikantis darnumo principų, išnaudojant skaitmeninimo galimybes, taikant inovatyvius sprendimus ir mažinant sezoniškumą. )

1215.
2021-02-10
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Dėl visuomenės psichikos sveikatos būklės COVID-19 pandemijos sąlygomis ir priemonių jai gerinti
(Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai: 1. siekiant išnagrinėti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes kartu su Valstybės kontrole atlikti vertinimą, kurio metu būtų išanalizuotos COVID-19 pasekmių psichikos sveikatai mažinimo priemonės ir jų taikymas; 2. siekiant esminių psichikos sveikatos priežiūros sistemos pokyčių organizuoti sisteminį šios sistemos struktūros (sandaros), veiklos ir valdymo efektyvumo, sistemai skiriamo finansavimo, teikiamų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų asortimento, kainodaros, prieinamumo ir kokybės vertinimą ir, pasinaudojant kitų valstybių sukauptą gerąja patirtimi šioje srityje, parengti ir pateikti Seimo Sveikatos reikalų komitetui siūlymus šią sistemą kompleksiškai tobulinti; 3. pasitelkus mokslininkus ir šios srities visuomenines organizacijas, parengti ir pateikti Seimui visuomenės psichikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų siūloma apibrėžti psichologo teikiamą paslaugą, teisinėmis priemonėmis spręsti kitas praktikoje kylančias aktualias šios srities problemas; 4. pasitelkus mokslininkus ir šios srities visuomenines organizacijas, sukurti ir įdiegti lengvai prieinamą, proaktyvią ir saugią (teikiamos paslaugos konfidencialumo aspektu) psichologinės pagalbos teikimo sistemą, skirtą medikams, kuri efektyviai veiktų esant jų dideliems darbo krūviams, krizinėms situacijoms, taip pat dirbant ekstremaliomis sąlygomis; 5. kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išanalizuoti ir įvertinti psichikos sveikatos būklę švietimo įstaigose, jose taikomų prevencijos priemonių ir programų efektyvumą ir naudą; 6. kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija daugiau bendradarbiauti, kuriant naujas psichikos sveikatos paslaugas, nustatant kokiu tikslu jos kuriamos, į ką orientuotos, kokias problemas leis išspręsti artimiausiu laikotarpiu ir ilgalaikėje perspektyvoje, vengiant šių paslaugų dubliavimosi ir trumpalaikiškumo, taip pat geriau derinti sprendimus ir veiksmus ruošiant, įdarbinant ir racionaliai panaudojant psichikos sveikatos specialistus; 7. įvertinti situaciją ir priimti optimalų sprendimą dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro reformavimo, panaikinimo ar stiprinimo.)
SAM dėl visuomenės psichikos sveikatos COVID-19 salygomis

1216.
2021-02-08
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslai ir priemonės

1217.
2021-02-08
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Krašto apsaugos ministerijos tikslai ir priemonės

1218.
2021-02-08
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Sveikatos apsaugos ministerijos tikslai ir priemonės

1219.
2021-02-08
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Vidaus reikalų ministerijos tikslai ir priemonės

1220.
2021-02-04
Žmogaus teisių komitetas
 
Dėl žmogaus teisių padėties
(Sausio 4 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė parlamentinės kontrolės klausymus „Dėl žmogaus teisių padėties“. Komitetui prisistatė ir problemas įvardijo Žmogaus teisių koalicijos, jungiančios visų žmogaus teisių sričių organizacijas, nariai. Diskusijoje aptartos ir kitos jautrios sritys, kurios kelia uždavinius tiek darbui su įstatyminėmis nuostatomis, tiek ir parlamentinės kontrolės veiklai. Komiteto pirmininkas Tomas Raskevičius konstatavo, kad dažnas požiūris į žmogaus teises kaip į ideologiją yra iš esmės ydingas. Todėl būtina ugdyti  visuomenės supratimą, kad žmogaus teisės yra vertybė ir pagrindas visuomenės gyvenimui bei visuomenės gėrio kūrimui.)