Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1301.
2020-12-16
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl švietimo pagalbos užtikrinimo iššūkių
(Prašyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikti komitetui pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo planą su lėšų ir specialistų poreikiu pagal metus. )

1302.
2020-12-16
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija


1304.
2020-12-16
Kultūros komitetas
Kultūros komitetas
Dėl bibliotekų informacinėse sistemose skelbiamų duomenų tvarkymo
(NUTARTA. Tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)


1306.
2020-12-16
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Dėl Palangos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo finansavimo
(NUTARTA: 1. Pritarti asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2020-12-07 rašte Nr. SR20-66 išdėstytiems argumentams dėl Palangos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo finansavimo poreikio. 2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai: 2.1. įvertinti VĮ Lietuvos oro uostai pasirengimą įgyvendinti Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos, kitos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo projektus; 2.2. atsižvelgiant į VĮ Lietuvos oro uostai pasirengimą įgyvendinti Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos, infrastruktūros atnaujinimo projektus, peržiūrėti ir papildyti numatytas Ateities ekonomikos DNR plano priemones, į jas 2021 metams įtraukiant tinkamus Palangos oro uosto rekonstrukcijos projektus. 3. Apie priimtus sprendimus informuoti Ekonomikos komitetą. )
Susisiekimo ministerija iš jau numatytų 2021 m. biudžeto asignavimų neturi galimybės skirti projektui „Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija“ įgyvendinti reikalingų lėšų, tačiau bendradarbiaudama su VĮ Lietuvos oro uostais ir Finansų ministerija toliau ieškos galimybių užtikrinti finansavimą Projektui įgyvendinti.

1307.
2020-12-16
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1308.
2020-12-11
Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Dėl lygių galimybių kontrolieriaus kreipimosi (dėl Užimtumo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinto savanoriškos praktikos atlikimo reguliavimo)
(Kreiptis į socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę su prašymu sistemiškai įvertinti poreikį keisti savanoriškos praktikos atlikimo reglamentavimą. )

1309.
2020-12-09
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl kovai su Covid-19 skirtų lėšų panaudojimo skaidrumo
(Perduoti Vyriausybei susipažinti Seimo Antikorupcijos komisijos 2020-12-09 posėdyje posėdyje analizuotų tyrimų, susijusių su Covid-19 lėšų panaudojimu, išvadas ir institucijų rekomendacijas bei vykdyti šios srities parlamentinę kontrolę.)
Ministras Pirmininkas pavedė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi ir apie nagrinėjimo ir vertinimo rezultatus bei taikomas ir planuojamas priemones iki 2021 m. sausio 15 d. informuoti Seimo Antikorupcijos komisiją (atsakymo kopiją - Vyriausybės kanceliarijai.


1311.
2020-12-09
Kultūros komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl Kultūros rėmimo fondo veiklos
(NUTARTA. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės: - inicijuoti teisės aktų pakeitimus pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. KT187-N15/2020; - 2021 m. valstybės biudžeto projekte numatyti papildomus asignavimus, kurie būtų skirti Kultūros rėmimo fondui. Kultūros rėmimo fondo lėšų likutis, kurį metų pabaigoje planuojama grąžinti į valstybės biudžetą ir analogiškai lėšų suma, kuria prašome padidinti 2021 m. Kultūros ministerijos ir atitinkamai Kultūros rėmimo fondo biudžetą, yra 5,5 mln. EUR.)

1312.
2020-12-09
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1313.
2020-12-09
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos keleivių vežimo asociacija
Dėl padėties keleivių vežimo kelių transportu tarpmiestiniais maršrutais srityje
(1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai ir jos institucijoms pagal kompetenciją kartu su socialiniais partneriais (Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos keleivių vežimo asociacija ir kt.): 1.1. Organizuoti diskusiją, kurios tikslas – atsižvelgiant į žaliąjį kursą suformuoti valstybės politikos gaires tolimojo susisiekimo srityje ir įtvirtinti jas teisės aktuose; 1.2. Nustatyti galimus dabartinės tolimojo susisiekimo sistemos trūkumus ir suformuluoti galimos reformos tikslus; 1.3. Atlikti poveikio vertinimą vartotojams, konkurencijai, regionams, valstybės ir savivaldybių biudžetams; 1.4. Sudaryti ir patvirtinti Vyriausybėje galimos reformos įgyvendinimo planą su terminais ir atsakingomis už įgyvendinimą institucijomis; 1.5. Esant poreikiui, atlikti reikalingų teisės aktų pakeitimus. 2. Apie priimtus sprendimus informuoti Ekonomikos komitetą. )
Susisiekimo ministerija 2021-01-11 informavo, kad: "Tęsdami gerąją bendradarbiavimo patirtį ir suprasdami susisiekimo sektoriaus kompleksiškumą, Susisiekimo ministerijoje planuojama atnaujinti darbo grupės - patariamosios tarybos veiklą, taip pat ir sudėtį, kurioje bus sprendžiami iššūkiai, kylantis vykdant viešojo transporto reformą dėl efektyvaus ir optimalaus viešojo transporto funkcionavimo šalies mastu."

1314.
2020-12-02
Žmogaus teisių komitetas
 
Dėl savanoriškos praktikos sąlygų reglamentavimo problemų
(Vykdydamas parlamentinę kontrolę Žmogaus teisių komitetas 2020-12-06 dienos posėdyje svarstė klausimą dėl savanoriškos praktikos sąlygų reglamentavimo problemų ir nutarė parengti Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo pakeitimo projektą.)

1315.
2020-12-02
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
 
2020-11-16 Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų rezultatų apibendrinimo ataskaita Nr. YE-9 „Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas“
(​Nutarta, bendradarbiaujant su Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija, tęsti klausimo stebėseną atliekant parlamentinę kontrolę Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas.)
 


1317.
2020-12-02
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl lėšų Lietuvai pagal Ateities ekonomikos DNR planą skirstymo kriterijų ir vertinimo
(Rekomenduoti naujai Vyriausybei peržiūrėti Ateities ekonomikos DNR planą, atsižvelgiant į šiuo metu Ateities ekonomikos DNR plane esančių projektų kaštų ir naudos analizę, projektų aktualumą.)

1318.
2020-12-02
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Krašto apsaugos ministro informacijos išklausymas dėl Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros projektų
(Informacija išklausyta)

1319.
2020-12-02
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Diskusija dėl transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimo saugumo ir gynybos srityse
(Informacija išklausyta)

1320.
2020-12-02
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Všį Lietuvos verslo paramos agentūra
Dėl europinių lėšų, numatytų pritraukti užsienio investuotojus į Lietuvoje vykdomas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklas
(Rekomenduoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Všį Lietuvos verslo paramos agentūrai: 1) nepriimti sprendimų dėl kvietimų pagal priemonę „Smart FDI“ Nr. 3 paraiškų finansavimo, taip pat neskelbti naujų kvietimų teikti paraiškas pagal tęstinę projektų atrankos tvarką kol nebus panaikintos abejonės dėl šio kvietimo teikti paraiškas organizavimo; 2) paruošti ir pateikti Komitetui susipažinti naujas taisykles, kuriose būtų įtvirtinamas terminas, numatantis prieš kiek laiko turėtų būti pranešama apie skelbiamų priemonių galutines atrankos taisykles, numatomą atrankos būdą, paraiškų pateikimo datą bei valandą. )