Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1261.
2021-01-06
Kultūros komitetas
Kultūros komitetas
Dėl meno centro Panevėžyje statybų
(NUTARTA. Tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)

1262.
2021-01-06
Kultūros komitetas
 
Dėl COVID-19 viruso sukeltų pasekmių poveikio atlikėjams
(NUTARTA. Išklausyta informacija. )

1263.
2021-01-06
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Europos Sąjungos strategijos dėl vakcinų nuo COVID-19 įgyvendinimas.
(Informacija išklausyta)

1264.
2021-01-04
Neįgaliųjų teisių komisija
Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.
Aplinkos prieinamumas žmonėms su negalia
(Išklausyta informacija)

1265.
2021-01-04
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, , Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.
Aplinkos prieinamumas žmonėms su negalia
(Išklausyta informacija)

1266.
2020-12-30
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

1267.
2020-12-30
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Valstybės kontrolė, Vyriausybės kanceliarija, savivaldybių antikorupcijos komisijos, Vyriausybės atstovai apskrityse, Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Dėl valstybės ar savivaldybės įmonių, valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių ar jos dukterinių bendrovių kolegialų priežiūros ar valdymo organų atrankos
(1. Prašyti Valstybės kontrolės pristatyti audito dėl valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių priežiūros išvadas. 2. Prašyti Vyriausybės kanceliariją įvertinti atrankos į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialius organus centralizavimo tikslingumą, šią funkciją perduodant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 3. Prašyti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją atlikti savivaldybių 2020 m. vykdytos savivaldybių įmonių valdymo kontrolės efektyvumo ir atitikimo teisės aktams sisteminį vertinimą. 4. Paraginti savivaldybių antikorupcijos komisijas, savivaldybių kontrolierius atkreipti dėmesį ir skirti prioritetą savivaldybių valdomų įmonių priežiūros skaidrumui bei efektyvumui įvertinti. 5. Svarstyti pasiūlymus dėl reikalingo savivaldybių valdomų įmonių priežiūros ir kontrolės teisinio reglamentavimo pakeitimo. 6. Prašyti Vyriausybės atstovus apskrityse tęsti savivaldybių administracinę priežiūrą ir vertinti kaip yra laikomasi įstatymų, ar vykdomi Vyriausybės nutarimai savivaldybių valdomų įmonių priežiūros srityje. 7. Prašyti STT įvertinti korupcijos rizikos analizės atlikimo tikslingumą valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių priežiūros kolegialių organų sudarymo srityje )

1268.
2020-12-21
Aplinkos apsaugos komitetas
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Dėl Aplinkos apsaugos departamento struktūrinės reformos ir vykdomų kontrolės funkcijų.
(NUTARTA. Kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos su prašymu iki š. m. sausio 26 d. pateikti komitetui atsakymus į šiuos klausimus: 1. Informacija apie pareigūnų būdravimą per 2020 m. IV ketvirtį, šalies teritorijos padengimas būdraujančiais pareigūnais. Kuriuose regionuose buvo/yra susidaręs didžiausias būdraujančių pareigūnų stygius? 2. Informacija apie AAD darbuotojų motyvavimą: per 2020 m. išmokėtus priedus ir kitokį finansinį skatinimą. Kokia šių priedų ir finansinio skatinimo dalis teko inspektorių statusą turintiems AAD darbuotojams, kokia AAD administracijai? 3. Viešai buvo keliamas klausimas dėl AAD sistemos darbuotojų ir pareigūnų darbo apmokėjimo. Pateikite paskutinių trijų metų duomenis kokie atlyginimai mokami darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams bei kokie priedai ir už ką yra skiriami? 4. Kiek buvo atlikta patikrinimų dėl gamintojų ir importuotojų užduočių įvykdymo ir kokie jų rezultatai per paskutinius penkerius metus? 5. Ar yra pateiktos ir patikrintos gamintojų ir importuotojų užduočių įvykdymo ataskaitos už 2018 ir 2019 metus? 6. Ar yra įgyvendinamos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys? 7. Ar yra žinomi ir tvarkomi/šalinami GPAIS sistemos veikimo trūkumai? 8. Ar per paskutinius 6 mėn. buvo fiksuoti administraciniai nusižengimai metalinių garažų teritorijose? Jei taip, kokie ir kiek? 9. Kiek ir kokių patikrinimų Baltijos jūroje AAD atliko 2020 m.? 10. Per kiek laiko nuo pranešimo apie galimą vandens taršą gavimo pareigūnai turi paimti vandens mėginius? Ar vandens mėginių paėmimas visada privalomas? Pritarta bendru sutarimu. )

1269.
2020-12-18
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Kalėjimo departamentas prie TM (su pavaldžiomis įstaigomis) Savivaldybės, kuriose yra įkalinimo įstaigos
Dėl sergamumo COVID-19 ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įkalinimo įstaigose
(NUTARTA. 1. Siūlyti Teisingumo ministerijai ir Kalėjimo departamentui prie Teisingumo ministerijos (su jam pavaldžiomis įstaigomis): 1.1. siekiant mažinti riziką susirgti COVID-19 ir gerinti jau susirgusiųjų COVID-19 gyvenimo (buvimo) sąlygas laisvės atėmimo vietose (įstaigose), ieškoti papildomų galimybių mažinti nuteistųjų asmenų koncentraciją, perkelti juos į kitas laisvės atėmimo vietas (įstaigas), plėtoti (pritaikyti) šių įstaigų turimą infrastruktūrą; 1.2. užtikrinti, kad įkalinimo įstaigos būtų pilnai aprūpintos asmens apsaugos ir dezinfekavimo priemonėmis, o esant būtinumui, kreiptis dėl jų gavimo (įsigijimo) į Valstybės rezervą; 1.3. kartu su savivaldybėmis spręsti klausimą dėl asmenų, sergančių Covid-19 (lengva ar besimptome forma) ar turėjusių sąlytį su tokiais asmenimis ir paleistų iš laisvės atėmimo vietos nebaigus saviizoliacijos laiko, saugaus nuvežimo (parvykimo) į jų gyvenamąją ar kitą savizoliacijos vietą, tolesnės saviizoliacijos ir / ar gydymo viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 1.4. imtis papildomų šviečiamojo pobūdžio priemonių, siekiant padidinti laisvės atėmimo vietose dirbančių darbuotojų ir nuteistųjų asmenų motyvaciją testuotis dėl COVID-19, o vėliau ir vakcinuotis. 2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms, kurių teritorijose yra įkalinimo įstaigos, sudaryti galimybes įkalinimo įstaigų darbuotojus ir nuteistuosius testuoti mobiliuosiuose patikros punktuose (net ir atvykus į įkalinimo įstaigų teritoriją) ir prireikus priimti mobiliųjų patikros punktų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, numatančius šių punktų funkcijų išplėtimą. )

1270.
2020-12-17
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Verslo kreditavimas pandemijos laikotarpiu
(Išklausyta informacija)

1271.
2020-12-16
Priklausomybių prevencijos komisija
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklos pristatymas
(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian pristatė Departamento veiklą. Pranešėja įvardijo pagrindinius penkis Departamento prioritetus 2021 metams: psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės veiklos kokybės užtikrinimas, ūkio subjektų priežiūros funkcijų efektyvumo ir veiklos skaidrumo didinimas bei administracinių paslaugų gerinimas, inovatyvios stebėsenos vystymas, kandidatavimas dėl Lietuvos tapimo oficialia Jungtinių Tautų Narkotikų komisijos (angl. CND) nare 2021 m., psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos krypčių suformulavimas Nacionalinėje darbotvarkėje. Komisijos nariai buvo informuoti, kad dar 2018 m. pabaigoje buvusi patvirtina Valstybinė narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės 2018-2028 m. programa yra keičiama į dokumentą „Nacionalinė darbotvarkė narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės klausimais iki 2035 m.“. Komisijoms nariams buvo patikinta, kad šiuo dokumentu ir toliau bus siekiama psichoaktyviųjų medžiagų politikos nuoseklumo: dvigubai mažesnio suvartojamojo alkoholio kiekio, tenkančio gyventojams (amžius -15+), dvigubai mažiau rūkiusiųjų per paskutinį mėnesį 15–64 m. gyventojų dalies, išlaikyto dvigubai mažesnio nei ES šalyse narkotikų vartojimo paplitimo tarp 15–64 m. gyventojų, tris kartus išaugusio pakaitinio gydymo, dvigubai sumažėjusio švirkščiamųjų narkotikų vartojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose, suvaldyto naujų ŽIV atvejų, siejamų su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu, plitimo, 0 mirčių dėl narkotikų perdozavimo. Komisijos nariams buvo įvardintos grėsmės, su kuriomis Departamentas susiduria savo kasdieninėje veikloje, taip pat, aptartos psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo priemonės. Pristatyta Departamento kaip Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo Reitox nacionalinio centro Lietuvoje veikla, apimanti internetines apklausas, narkotikų tyrimo paslaugas, likučių švirkštuose analizę, nuotekų vandens analizę, skubios pagalbos suteikimo ligoninėje atvejus. Komisija ir ateityje planuoja bendradarbiauti su Departamentu. )

1272.
2020-12-16
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.
Jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų veikla, planuojamas biudžetas ir darbai 2021 m., kiti aktualūs klausimai jaunimo politikos srityje.
(Išklausyta informacija)

1273.
2020-12-16
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla, panuojamas biudžetas ir darbai 2021 m., kiti aktualūs klausimai sporto srityje.
(Išklausyta informacija)


1275.
2020-12-16
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
 
2020-11-30 Valstybės kontrolės vertinimo ataskaita Nr. YE-10 „Covid-19 krizės ir ekstremaliosios situacijos valdymas”
(​Išklausyta informacija.)
 

1276.
2020-12-16
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių užtikrinimo srityje
(Vykdydamas parlamentinę kontrolę Žmogaus teisių komitetas 2020-12-16 dienos posėdyje nutarė Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir prašyti apsvarstyti galimybę nacionalinę vaiko teisių apsaugos instituciją steigti prie Vyriausybės (keičiant Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statusą).)1279.
2020-12-16
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Atnaujintas ekonominės raidos scenarijus
(Išklausyta informacija)

1280.
2020-12-16
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos taikoma pagalba verslui nukentėjusiam nuo Covid-19 - atidėti mokesčiai ir jų viešinimas
(Išklausyta informacija)