A
A
A
Neįgaliesiems
Statistika

Seimo narių balsavimų rezultatai
Informacija apie posėdį:
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Klausimas; dėl Seimo rezoliucijos projekto Nr. XIVP-2039(3) įtraukimo į darbotvarkę
Balsavimo rezultatas:
NEPRITARTA
Už 43
Prieš 53
Susilaikė 23
Asmeniniai balsavimo rezultatai salėje
Asmeniniai balsavimo rezultatai lentelėje