A
A
A
Neįgaliesiems
Statistika

Seimo narių balsavimų rezultatai
Informacija apie posėdį:
Klausimas, dėl kurio vyko balsavimas:
Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-178); [pateikimas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti , už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti
Balsavimo rezultatas:
PRITARTA A
Už A 62
Už B 53
Susilaikė 0
Asmeniniai balsavimo rezultatai salėje
Asmeniniai balsavimo rezultatai lentelėje
Frakcijų balsavimo rezultatai lentelėje