Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (06/15/2000, 486 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 101137.

+ Akstinavičius Arvydas + Medalinskas Alvydas
Alekna Raimundas Medvedev Nikolaj
+ Aleknaitė Abramikienė Vilija Melnikienė Rasa
Aleksiūnienė Danutė + Mincevič Gabriel Jan
+ Ambrazaitytė Nijolė Mocartas Jonas
+ Andrikienė Laima Liucija + Olekas Juozas
+ Andriukaitis Vytenis Povilas + Ozolas Romualdas
+ Andriuškevičius Alfonsas + Oželytė Nijolė
+ Ažubalis Audronius + Pakalniškis Vytautas
+ Bartkus Alfonsas Palubinskas Feliksas
+ Beinortas Julius Papovas Petras
+ Bernatonis Juozas + Patackas Algirdas Vaclovas
+ Bičkauskas Egidijus + Paukštė Dainius Petras
+ Bobelis Kazys + Pečeliūnas Saulius
+ Bogušis Vytautas Petrikis Simas Ramutis
+ Briedis Mindaugas Petrošienė Elena
+ Burbienė Sigita + Petrusevičius Algirdas
+ Buškevičius Stanislovas + Pleikys Rimantas
+ Butkevičius Algirdas + Plokšto Artur
Butkevičius Audrius Pronckus Mykolas
+ Cinauskas Vytautas Aleksandras + Prunskienė Kazimira Danutė
+ Čaplikas Algis Račas Antanas
+ Čepas Vytautas + Raškinis Arimantas Juvencijus
+ Čirba Sigitas + Razma Jurgis
Čiupaila Regimantas + Rutkelytė Rūta
+ Dagys Rimantas Jonas + Sabutis Liudvikas
Daubaraitė Sofija + Sadeikienė Joana Danguolė
Degutienė Irena Sakalas Aloyzas
Didžiokas Rimantas + Salamakinas Algimantas
Dovydėnienė Roma Saudargas Algirdas
+ Dringelis Juozas + Sėjūnas Algimantas
Dudėnas Vytautas + Senkevič Jan
+ Dunauskaitė Jadvyga + Sysas Algirdas
+ Einoris Vytautas Skrebys Kęstutis
+ Galdikas Juozas + Slavickas Sigitas
Gylys Povilas + Smetona Rimantas
+ Glaveckas Kęstutis Stankevičius Česlovas Vytautas
+ Gražulis Petras + Stasiškis Antanas Napoleonas
+ Grumadas Arūnas Stasiulevičius Alfredas Henrikas
+ Hofertienė Romualda + Suncovienė Ona
+ Imbrasienė Gražina + Survila Rimvydas Raimondas
+ Jackūnas Žibartas Juozas + Šakalinis Petras
+ Jakelis Kęstutis + Šalčius Petras Antanas
+ Juknevičienė Rasa Šaltenis Saulius
+ Juršėnas Česlovas + Šavinis Kazimieras
+ Kaktys Sigitas + Šerienė Marija
Karbauskis Ramūnas + Šiaulienė Irena
Karosas Justinas + Šileikis Gintaras
+ Kašėta Algis Šimėnas Albertas
+ Katilius Povilas + Šimėnas Jonas
+ Katkus Juozapas Algirdas + Šmigelskas Virginijus
+ Kirkilas Gediminas + Švitra Antanas
+ Knašys Vytautas Petras + Trapikas Kęstutis
+ Končius Mindaugas + Urbonas Sigitas
+ Kryževičius Kazimieras Vytautas + Uždavinys Ignacas Stasys
+ Kubiliūnas Saulius Vagnorius Gediminas
Kubilius Andrius Vaišnoras Alfonsas
+ Kunevičienė Elvyra Janina + Vaižmužis Albinas
+ Kupčinskas Rytas + Valatka Jonas
+ Kuzmickas Bronislavas Juozas + Velikonis Virmantas
+ Kuzminskas Kazimieras + Vidžiūnas Arvydas
Landsbergis Vytautas Vilimas Vladas
+ Lapė Vaclovas + Visokavičienė Birutė Teodora
+ Listavičius Juozas + Zabukas Vytenis Albertas
+ Mackevič Zygmunt Zingeris Emanuelis
+ Malkevičius Stasys + Zuoza Rolandas
Martišauskas Virginijus + Žiemelis Vidmantas
+ Matekonienė Jūratė Žvaliauskas Algis
+ Matulas Antanas