Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (04/20/1993, 23 Rytinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0140.

Adomaitis Zenonas Petras Linkevičius Linas Antanas
Albertynas Albinas Listavičius Juozas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Liutikas Vytautas
Alesionka Leonas Lozuraitis Albinas
Ambrazaitytė Nijolė Maciejkianiec Ryšard
Andrikienė Laima Liucija Mačiulis Valentinas
Andriukaitis Vytenis Povilas Malkevičius Stasys
Antanavičius Kazimieras Markauskas Rimantas
Arbačiauskas Vytautas Medvedev Nikolaj
Astrauskas Vytautas Milčius Leonas
Bajoras Arvydas Mincevič Gabriel Jan
Baležentis Alvydas Miškinis Petras Algirdas
Baranauskas Juozas Gediminas Navickas Alfonsas
Baskas Antanas Nekrošius Juozas
Bastys Juozas Nesteckis Antanas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulavas Juozas Pocius Algirdas
Bulovas Virgilijus Vladislovas Povilaitis Zigmas
Burbienė Sigita Požela Juras
Butėnas Vladas Pranevičius Vincentas
Čobotas Medardas Pronckus Mykolas
Dagys Rimantas Jonas Račas Antanas
Dirgėla Kęstutis Raišuotis Everistas
Dringelis Juozas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rudys Audrius
Genzelis Bronislavas Rupeika Benediktas Vilmantas
Germanas Neris Sadkauskas Algirdas
Giedraitis Alfonsas Sakalas Aloyzas
Gylys Povilas Salamakinas Algimantas
Giniotas Petras Saudargas Algirdas
Greimas Algimantas Antanas Saulis Vytautas
Gricius Algirdas Semenovič Zbignev
Ivaškevičius Arvydas Skrebys Kęstutis
Jagminas Bronislovas Snežko Karolis
Jakučionis Povilas Stakvilevičius Mindaugas
Jarašiūnas Egidijus Stasiškis Antanas Napoleonas
Jarmolenko Vladimir Šaltenis Saulius
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šiaulienė Irena
Jurkūnaitė Gema Šličytė Zita
Juršėnas Česlovas Šumakaris Vytautas
Juškus Vytautas Tartilas Juozapas
Kairys Antanas Tauras Algimantas Povilas
Kanapeckas Vytautas Treinys Mečislovas
Karosas Justinas Tupikas Pranciškus
Katilius Povilas Uoka Kazimieras
Katkus Juozapas Algirdas Uždavinys Ignacas Stasys
Kirkilas Gediminas Vagnorius Gediminas
Kolosauskas Feliksas Vaišnoras Alfonsas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Vaižmužis Albinas
Kubertavičius Kęstutis Velikonis Virmantas
Kubilius Andrius Veselka Julius
Kubilius Jonas Visakavičius Marijonas
Kunčinas Algirdas Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kunevičienė Elvyra Janina Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kuzminskas Kazimieras Zingeris Emanuelis
Landsbergis Vytautas Žebrauskas Juozas
Lapė Vaclovas Žiemelis Vidmantas
Lideikis Tautvydas Žurinskas Ričardas