Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo

SIGNATARAI

Aleksandras Algirdas ABIŠALA
Povilas AKSOMAITIS
Nijolė AMBRAZAITYTĖ
Aleksandras AMBRAZEVIČIUS
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
Irena ANDRUKAITIENĖ
Kazimieras ANTANAVIČIUS
Leonas APŠEGA
Mykolas ARLAUSKAS
Rimantas ASTRAUSKAS
Zbignev BALCEVIČ
Vilius BALDIŠIS
Julius BEINORTAS
Vladimiras BERIOZOVAS
Egidijus BIČKAUSKAS
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
Audrius BUTKEVIČIUS
Virgilijus Juozas ČEPAITIS
Medardas ČOBOTAS
Arūnas DEGUTIS
Juozas DRINGELIS
Algirdas ENDRIUKAITIS
Balys GAJAUSKAS
Eugenijus GENTVILAS
Bronislavas GENZELIS
Miglutė GERDAITYTĖ
Petras GINIOTAS
Kęstutis GLAVECKAS
Eimantas GRAKAUSKAS
Kęstutis GRINIUS
Vincas Ramutis GUDAITIS
Romualda HOFERTIENĖ
Gintautas IEŠMANTAS
Stanislovas Gediminas ILGŪNAS
Albinas JANUŠKA
Egidijus JARAŠIŪNAS
Vladimir JARMOLENKO
Vidmantė JASUKAITYTĖ
Zenonas JUKNEVIČIUS
Jurgis JURGELIS
Česlovas JURŠĖNAS
Virgilijus KAČINSKAS
Antanas KAROBLIS
Juozas KARVELIS
Valdemaras KATKUS
Egidijus KLUMBYS
Vytautas KOLESNIKOVAS
Stasys KROPAS
Česlovas KUDABA
Algirdas KUMŽA
Bronislavas Juozas KUZMICKAS
Vytautas LANDSBERGIS
Kęstutis LAPINSKAS
Mečys LAURINKUS
Arvydas Kostas LEŠČINSKAS
Jonas LIAUČIUS
Bronislovas LUBYS
Jonas MAČYS
Stasys MALKEVIČIUS
Leonas MILČIUS
Jokūbas MINKEVIČIUS
Albertas MIŠKINIS
Donatas MORKŪNAS
Kazimieras MOTIEKA
Birutė NEDZINSKIENĖ
Algimantas NORVILAS
Česlav OKINČIC
Romualdas OZOLAS
Nijolė OŽELYTĖ VAITIEKŪNIENĖ
Justas Vincas PALECKIS
Vytautas PALIŪNAS
Jonas PANGONIS
Algirdas Vaclovas PATACKAS
Rolandas PAULAUSKAS
Saulius PEČELIŪNAS
Eugenijus PETROVAS
Virginijus PIKTURNA
Vytautas Petras PLEČKAITIS
Petras POŠKUS
Vidmantas POVILIONIS
Jonas PRAPIESTIS
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
Vytautas Adolfas PUPLAUSKAS
Antanas RAČAS
Gintaras RAMONAS
Liudvikas Narcizas RASIMAVIČIUS
Rasa RASTAUSKIENĖ JUKNEVIČIENĖ
Liudvikas Saulius RAZMA
Algirdas RAŽAUSKAS
Kęstutis RIMKUS
Audrius RUDYS
Romualdas RUDZYS
Benediktas Vilmantas RUPEIKA
Liudvikas SABUTIS
Kazimieras SAJA
Aloyzas SAKALAS
Algirdas SAUDARGAS
Algimantas SĖJŪNAS
Liudvikas SIMUTIS
Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS
Rimvydas Raimondas SURVILA
Valerijonas ŠADREIKA
Saulius ŠALTENIS
Lionginas ŠEPETYS
Gediminas ŠERKŠNYS
Albertas ŠIMĖNAS
Jonas ŠIMĖNAS
Jonas TAMULIS
Aurimas TAURANTAS
Vladas TERLECKAS
Pranciškus TUPIKAS
Algimantas Vincas ULBA
Kazimieras UOKA
Gediminas VAGNORIUS
Zigmas VAIŠVILA
Petras VAITIEKŪNAS
Rimvydas VALATKA
Birutė VALIONYTĖ
Povilas VARANAUSKAS
Eduardas VILKAS
Emanuelis ZINGERIS
Alfonsas ŽALYS
Vidmantas ŽIEMELIS